Warning
This page is located in archive.

Zadání pro vypracování úlohy 2

Návrh koncepce reformy zdravotnictví pro Českou republiku

Reforma zdravotnictví je v současnosti velmi aktuální téma. Je velmi těžké vytvořit systém, který bude solidární k občanům po vzoru vyspělých socializovaných zdravotních systémů ve vyspělých zemích Evropy, který bude vyhovovat jednotlivým zájmovým skupinám v České Republice a zároveň bude finančně udržitelný.

Úkol: Vypracujte návrh koncepci reformy zdravotnictví pro Českou republiku

Pokyny pro zpracování

• Při zpracování vycházejte z porovnání se zahraničními zdravotními systémy (doporučuji: USA, Velká Británie, Kanada, Švýcarsko, Německo, Francie)

• Aplikujte volební programy stran při zpracování úlohy (ODS, ČSSD, TOP 09, VV, KSČM)

• Popište motivace a chování „jednotlivých hráčů“ ve zdravotním, systému (tzn. pacient, stát, lékaři, zdravotní zařízení, pojišťovna, soukromá zdravotní a farmaceutická firma) a implementujte do úlohy. Popište změny chování vámi navrhovaného systému při nekontrolovaném dominantním chovaní jednoho z dominantních hráčů (pacient, stát, lékaři)

• Definujte právní rámec současného zdravotního systému (Základní listina práv a svobod, Úmluva o biomedicíně, zákony a vyhlášky ČR) a navrhněte úpravy zákonů

• Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte

Načti a implementuj do úlohy

o Primární, sekundární a terciární péče

o Všeobecné zdravotní pojištění

o Úhrada zdravotní péče ( Všeobecné zdravotní pojištění, hotovost, komerční připojištění, osobní účty)

o Standard, nadstandard

o DRG systém

o Klinické protokoly (kvalita, efektivita, právní aspekty)

o Kvalita zdravotní péče (definice, její hodnocení, systém pasivní a aktivní kontroly)

Tipy na vypracování úlohy s vysokou přidanou hodnotou

o „socialized medicine“ - Milton Friedman

o Etické chování pacientů, lékařů, státu, zdravotnického zařízení, farmaceutických firem.

o „Děkujeme, odcházíme“ – lékařská „rebelie“ nebo oprávněný akt této zájmové skupiny

o Úloha privátních zdravotnických zařízení a pojišťoven v regulovaném zdravotním systému

o Správné určení základní motivace státu při „provozování“ zdravotního systému v České republice. (1.věta)

o Navíc působivé zpracování úlohy v PowerPoint pro účely presentace

courses/x33ozl/uloha_2.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)