Warning
This page is located in archive.

Zadání semestrální práce

Pokyny pro vypracování

  • Zvolte si jednoznačné téma a název semestrální práce, které bude na druhém cvičení schváleno cvičícím.
  • Vypracování semestrální úlohy do přehledného referátu formou vědecké práce (7 - 10 stran, velikost písma 10).
  • Formát doc, docx nebo pdf.
  • Prezentace referátu (max. na 10 min.). Formát pdf.
  • Odevzdávejte oba soubory (sem. i prezentaci) v jednom archivu zip.
  • Dodržujte odevzdání v termínu: viz. harmonogram cvičení
  • Semestrální práce bude prezentována na posledních třech hodinách cvičení, viz.: harmonogram cvičení. Účast na všech těchto cvičeních je povinná.

Bodování semestrální práce

Témata semestrálních prací

Chráněná domácnost, chráněná dílna - benefiční sbírka

Návrh klinického protokolu u pacientů v bezvědomí

Role biomedicinského inženýra při výběrových řízeních v nemocnici

Rešerše /obecně/, ICDs a PMs pro pacienty podstupující vyšetření na MRI

Informační systémy ve zdravotnictví

Uvedení zdravotnického prostředku na trh – protéza na paži.

Uvedení nového dávkovače na trh (kalibrace, certifikace)

Vytvoření databáze zdravotnických prostředků z pohledu biomedicínského inženýra pro posuzování kvality a efektivity) - Richter

Zkoušení přístrojů v klinické praxi

Použití mechanických podpor cirkulace v praxi (etické a právní aspekty)

Měření elektrické bezpečnosti ve zdravotnictví (normy, simulátor)

Patentový zákon , aplikace -„Senior Impact“ - Došek

Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví (software)

Certifikace, uvedení nového přístroje na trh (od prototypu k průmyslové výrobě) - Hubka

Rešerše (obecně), HW a SW rozhraní mozek – stroj (příklad) - Grosman

Organizace řízení vědecké instituce (rozpočty, legislativa, rozvoj) - Bakovský

Nařízení vlády č 154/2004 – technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (klinická praxe)

Klinické testování přístroje - Poláček

Vztah elektromagnetické pole – živý organismus (ochrana, legislativa) - Ibl

Zavedení nového produktu na trh (od analýzy trhu po uvedení výrobku na trh) - Tošner

Certifikace nového přístroje ve zdravotnictví (příklad) - Nemazal

Technické normy a požadavky na kalibraci diagnostických roztoků na monitorování glykémie

Vigilance zdravotnických prostředků z pohledu EU/ČR

Problematika webového přístupu handicapovaných z hlediska státní správy

SWOT analýza projektu „inteligentní domácnost“

Liberální zdravotní systém vs. Socializované zdravotnictví

Vyváženost poskytovaní informací pacientovi. Anonymizace dat (Eticko-právní rozbor) - Trandová

Ochrana osobních údajů (eticko-právní rozbor) - Příhoda

Kontrola kvality ve zdravotnictví

Způsob zavádění nové aplikace/zdravotnického prostředku do zdravotnického zařízení

Nakládání a experimentovaní s biologickým materiálem (legislativa) - Kučera

zákon č.123/2000, zákon o zdravotnických prostředcích - Kunt

Výběrové řízení, podmínky zadávání, zákony, skutečnost, možnosti systémového řešení k dosažení větší efektivity

Implantace VADs jako TAH (etické a právní aspekty) - Ocásek

Rešerše (obecně), příklad

Používání invazivních zdravotnických prostředků (legislativa, etika) - Murgaš

Certifikace elektrických přístrojů v medicíně

Zavedení zdravotnického prostředku (el. přístroj) na trh v ČR - Albert

Právní aspekty informovaného souhlasu pacienta a bezpečnostní požadavky na zdravotnické prostředky

Prosazování nových léčebných metod do praxe

Chráněná dílna, domácnost u handicapovaných osob, legální aspekty. Benefiční sbírka

Lázeňství/rehabilitace – arabský svět

Technické normy, normy kvality (pohled biomedicínského inženýra)

Potvrzení shody zdravotnického prostředku a jeho uvedení do provozu (srovnání ČR, Evropa, USA)

Asistenční modul pro podporu domácí medikace v systému dohledové péče (SWOT analýza)

Domácí paliativní léčba - Švecová

Přístroje s ionizujícím zářením. Bezpečnost provozu (pohled z praxe) - Nemečková

Patentove rizeni a chyby v patentovem rizeni - Lochmann

Pletysmografická křivka u dětí – Žikeš

Borová neutronová záchytová terapie – Hrabochová

Využití Fourierovy transformace pro diagnostiku Alzheimerovy choroby – Kopecká

Rizika etického selhání v asistivních technologií – Langer

Homeopatie – evidence based medicine – Juklová

Profinet – standardizovaný protokol na řízení CT/MR - Březinová

courses/x33ozl/semestralni_prace.txt · Last modified: 2015/03/03 16:09 by mackudav