Warning
This page is located in archive.

Materiály

JEE

Spring framework

  • Spring Framework: Reference Documentation - referenční příručka rámce Spring - velmi obsáhlé čtení, ale výborně napsané. Vhodné především pro pokročilé uživatele hledající dodatečnou funkcionalitu.
  • Spring in Action - kvalitní papírová publikace o Springu. Vhodné i pro začátečníky. Nejnovější vydání knihy se zabývá Springem 3 (tj. nejnovějším major releasem).

JSF

Knihovny komponent

Doporučujeme vyjít při tvorbě práce ze standardních JSF komponent a až poté použít např. některou z následujících knihoven (uveden současný vývojový stav knihovny pro JSF 2), abyste eliminovali případné chyby knihoven.

Architektura aplikací

Zajímavé odkazy

courses/x33eja/materialy.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)