Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 2

Odevzdává a prezentuje se fungující zárodek aplikace (NetBeans projekt, nebo projekt kompilovatelný ANTem/Mavenem) obsahující:

 • JPA entity odpovídající ER modelu navrženému v rámci checkpointu 1
  • dědičnost (vybrat vhodnou strategii)
  • použití alespoň tří z následujících technik/funkcí:
   • ordering (uspořádání kolekce podle atributu),
   • pojmenované dotazy,
   • kaskádní persist/update/merge/remove,
   • složené primární klíče
   • mapování výsledků JPQL/native dotazu
 • business logiku (session beans/spring) komunikující s těmito entitami a s jasně definovaným rozhraním k prezentační vrstvě, a implementací části tohoto rozhraní tak, aby bylo možné na této části ověřit správnou funkci, včetně výše vybraných JPA technik/funkci. Je tedy třeba mít navrženo:
  • jak bude business logika využívat navržené JPA entity ?
  • jak bude vypadat komunikace business logiky a prezentační vrstvy (např. DTO) ?
  • jaký bude transakční model aplikace ?
  • jaký bude scope jednotlivých částí business logiky (např. které session beans musí být stateless, které stateful) ? Proč ?
  • … apod.
 • primitivní prezentační vrstvu (např. textový výstup ve webové stránce a tlačítka) sloužící k testování business logiky a JPA vlastností.
courses/x33eja/cp2.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)