Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 1

Odevzdává se krátké a výstižné (stačí 1/2 strany A4 + ER diagram) SRS (system requirements specification) - specifikace systému z hlediska uživatelských požadavků. Zejména specifikujte,

 • pro jaké uživatele (druhy uživatelů) bude systém určen,
 • jaké bude plnit funkce (k čemu bude jednotlivým druhům uživatelů sloužit)
 • jaká bude mít systém omezení (k čemu sloužit nebude, ačkoliv by to mohlo být očekáváno)
 • ER model
  • navrhujte s ohledem na očekávané funkce systému, autentizaci do systému a další omezení
  • obsahuje minimálně 5 relací - několik vazeb 1:N a minimálně jedna vazba M:N.
  • je ve 3NF
 • systém navrhněte dostatečně komplexně - tedy tak, jak byste jej jako uživatelé chtěli používat.
 • v rámci tohoto předmětu stačí implementovat jen část funkcionality. Zamyslete se nad tím (a v dokumentu zřetelně vyznačte), kterou funkcionalitu chcete implementovat vzhledem k požadavkům na odevzdávanou aplikaci.
courses/x33eja/cp1.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)