Warning
This page is located in archive.

Organizace cvičení

  • všechna cvičení jsou nepovinná, kromě cvičení, ve kterých student odevzdává některý z checkpointů semestrální práce, viz hodnocení předmětu.

Program cvičení

Cvičení Datum Učitel Obsah
1 19.9. Organizace cvičení, pravidla pro získání zápočtu, BOZP, představení témat semestrální práce /
2 26.9. Konfigurace Java EE aplikace (Maven, struktura ear, war archivů), základní konfigurace aplikačního serveru /
3 3.10. 1. kontrolní bod – odevzdání a prezentace SRS semestrální práce / /
4 10.10. Šmíd Servlety, Java Server Pages, JSTL
5 17.10. Kostov Doménový model, DB, JPA / /
6 24.10. Tvorba doménového modelu pro semestrální práci /
7 31.10. Mička Spring /
8 7.11. Tvorba business logiky pro semestrální práci
9 14.11. 2. kontrolní bod – odevzdání high-level designu semestrální práce (definice vrstev aplikace a jejich rozhraní, datový model na úrovni entity beans) / /
10 21.11. Kostov JSF
11 28.11. Šmíd Webové služby
12 5.12. Mička Bezpečnost, autentikace, autorizace / /
13 12.12. Prezentace řešení před odevzdáním aplikace
14 19.12. 3. kontrolní bod – odevzdání aplikace
courses/x33eja/cviceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)