Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 3

Odevzdává se ZIP archiv obsahující

 • výslednou fungující aplikaci splňující tyto podmínky (NetBeans projekt, nebo projekt kompilovatelný ANTem/Mavenem):
  • vyhovuje SRS vytvořené v rámci checkpointu 1
  • použít EJB/Spring vrstvu, navrženou a schválenou v rámci checkpointu 2
   • EJB: Singleton, Stateless, Timer
   • Spring: Singleton, Session Scope, Timer (doporučujeme Quartz)
  • využít JPA pro persistenci
  • kompletní CRUD části datového modelu. Tento CRUD musí být netriviální, tedy přes více entit spojených vazbami.
  • využít transakční zpracování
  • prezentační vrstva (typicky JSF+facelets, příp. servlety, JSP nebo vhodný webový framework)
   • minimálně jedna stránka lokalizovaná do dvou jazyků (angličtina, čeština), výběr lokalizace podle nastavení preferencí v klientském prohlížeči
   • validace uživatelských vstupů nutných pro správnou funkčnost aplikace (v případě JSF realizováno konvertory a validátory)
   • práce v několika různých scopech (např. request, session, view, application)
  • Použít security podporu (autentifikace, autorizace, omezení přístupu k metodám beany, funkcionalita aplikace podle role uživatele)
  • bonusové body za použití dalších souvisejících technologií (ajax push, vlastní JSF komponenta, použití Javascriptových knihoven, klientská mapová vizualizace např. pomocí Google Maps, atp.)
 • zprávu o projektu (cca 1 A4)
  • popis aplikace a její struktury.
  • návod, jak aplikaci nainstalovat (stručný, ale kompletní, vč.vytvoření databáze, testovacích dat a konfigurace aplikačního serveru)
  • místo popisu typu “Když chcete uložit objednávku, klikněte na tlačítko uložit objednávku” vypíchněte spíše zkušenosti získané během této SP - “Vyzkoušel jsem si tu a tu technologii a má tyto výhody/nevýhody oproti jiné technologii.” , nebo “Měl jsem ty a ty neočekávané problémy a řešil jsem je tak a tak.”, apod.

Dodatečné požadavky na semestrální práci pro studenty A7B39WPA

 • implementace alespoň jedné webové služby (JAX-RS nebo JAX-WS)
 • použití Criteria API vč. statického metamodelu
 • použití transakčního zpracování (JTA) přes více zdrojů (typicky JPA a JMS)
 • implementace alespoň jedné Message-driven beany (JMS)
 • implementace alespoň jedné JSF kompozitní komponenty
courses/x33eja/cp3.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)