Warning
This page is located in archive.

Letní Algoritmické Soustředění LASO 2017

.

Pokročilí

Kde: Budova E na Karlově Náměstí, místnosti ještě upřesníme, probíhají stavební úpravy.

.

Výchozí program, může se měnit podle přání a potřeb účastníků:
Den Dopoledne 9:00-11:30, odpoledne 13:30 – 17:00 s přestávkou podle potřeby. Průběžně se střídá výklad a programování cca po 60-90 minutách.
Po
18.9.
Opakování grafové reprezentace, vhodné datové struktury.
Dijkstrův algoritmus ve variantách pro husté a řídké grafy, patálie s prioritní frontou.
Problém záporných cyklů, algoritmy Bellmanův-Fordův (Arbitrage) a Johnsonův.
Seznámení s Graphviz.
Út
19.9.
Opáčko DP , Topsort, průchod DAG, Floyd–Warshall, hodně aktivního programování.
St
20.9.
MST, Prim, Kruskal, Vztah algoritmů Primova a Dijkstrova, Union-Find,
Pokud zbyde čas, párování v bipartitním grafu, maďarský algoritmus.
Celkem Napište nám své připomínky a komentáře: Reakce účastníků LASO

Pondělí

Úterý

Středa

courses/laso2017/pokrocili.txt · Last modified: 2017/09/20 17:52 by berezovs