Warning
This page is located in archive.

Kombinatorické hry

Definice: Kombinatorickou hrou budeme rozumět libovolnou hru splǔjící následující pravidla:

  1. Hru hrají dva hráči, kteří se střídají v tazích.
  2. Počet stavů, ve kterých se hra může nacházet, je vždy konečný.
  3. Pravidla hry stanovují pro každého hráče v libovolném stavu hry jaké další tahy může zahrát.
  4. Hra končí vítězně pro hráče, který zahrál naposledy, tedy prohrává ten hráč, který na začátku svého tahu nemá žádný platný tah.
  5. Hraje se s úplnou informací a bez náhody.

Různá poučení

Úlohy

courses/laso2017/navic.txt · Last modified: 2017/09/18 05:09 by berezovs