Warning
This page is located in archive.

Materiály

JEE

Spring framework

  • Spring Documentation - referenční příručka Springu - velmi obsáhlé čtení, ale výborně napsané.
  • Spring in Action - kvalitní papírová publikace o Springu. Vhodné i pro začátečníky. Nejnovější vydání knihy se zabývá Springem 4 (tj. nejnovějším major releasem).

JSF

ReactJS

Architektura aplikací

Zajímavé odkazy

Ukázkové projekty

  • Setup-project - Jednoduchá aplikace, obsahující základní strukturu aplikace a všechny technologie, používané v tomto předmětu
  • Reporting tool - Kompletní aplikace - obsahuje DAO vrstvu, vrstvu business logiky, REST služby, autentikaci a autorizaci, uživatelské rozhraní v ReactJS
  • Reporting tool seminars - Obsahuje postupně přidávanou funkcionalitu budovanou v rámci cvičení. Jednotlivá cvičení mají odpovídající větve v repozitáři.
courses/b6b33ear/materials.txt · Last modified: 2017/12/20 16:28 by ledvima1