Warning
This page is located in archive.

Checkpoint 0

Cílem tohoto checkpointu je především ujasnit si témata semestrálních prací a vyřešit případné konflikty (v jedné paralelce by se neměla témata opakovat, až na níže uvedené výjimky).

Odevzdává se:

  • Téma semestrální práce,
  • Krátký popis očekávané funkcionality,
    • cca půl stránky A4,
    • stručný popis by měl sloužit především k tomu, abychom vyřešili kolidující témata. Např. budou-li dvě skupiny v jedné paralelce pracovat na podobném tématu, ale každý systém bude mít jinou funkcionalitu, nebudeme zadání považovat za duplicitní.
courses/b6b33ear/cp0.txt · Last modified: 2017/08/07 18:13 by kremep1