Warning
This page is located in archive.

Program přednášek

Číslo Datum Obsah Zdroje Přednášející
1 4.10. Úvod, klient-server, vícevrstvá architektura, technologie Java EE l1.pdf (handout) PK
2 11.10. Přístup k databázím, Objektově-relační mapování, JPA 2.0 l2.pdf (handout) MR
3 18.10. Spring 1, Dependency Injection, moduly l3.pdf (handout) PK
4 25.10. Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO l4.pdf (handout) ML
5 1.11. Webové služby, REST l5.pdf (handout) MB
6 8.11. Principy JS-based UI, AJAX, single-page aplikace l6.pdf (handout) ML
7 15.11. JSF/ReactJS l7.pdf (handout) ML
8 22.11. Zabezpečení enterprise aplikací l8.pdf (handout) PK
9 29.11. Pokročilá témata JPA l9.pdf (handout) PK
10 6.12. Aplikační servery, Servlety, Web sockets l10-servlets.pdf l10-websocket.pdf (handout-websocket) MR
11 13.12. Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost, vysoká dostupnost l11.pdf (handout) MB
12 20.12. Vybrané techniky a knihovny (Java 8, CI, JDK nástroje) l12.pdf (handout) ML
13 3.1. Vyhledávání a enterprise aplikace l13.pdf LS
14 10.1. Praktická nasazení Enterprise aplikací l14.pdf

Rozvrh v iCal můžete najít na portálu FELSight

courses/b6b33ear/lectures.txt · Last modified: 2018/01/09 18:22 by ledvima1