Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Číslo přednášky Obsah Materiály
1) Úvod – návaznost na předchozí předměty o optimalizaci, randomizované metody prohledávání, vztah k učení a modelování a4m33bia-01intro.pdf, dp_examples.pdf, local_optimizers.zip
2) Co jsou to neuronové sítě, historie, typické úlohy, druhy učení neuronových sítí, perceptron a4m33bia-02ann_intro-2012.pdf
3) Vícevrstvé sítě. Algoritmus zpětného šíření chyby (back-propagation). a4m33bia-03backprop-2012.pdf
4) Učení bez učitele – shlukování neuronovými sítěmi, samoorganizace, kohonenova samoorganizující se mapa (SOM) a4m33bia-04som-2012.pdf
5) Univerzální aproximace, Kolmogorovův teorém, lokální a globální jednotky v neuronových sítích. RBF sítě, GMDH sítě a4m33bia-05rbf_gmdh-2012.pdf
6) Standardní genetický algoritmus – základní evoluční cyklus genetického algoritmu, genetické operátory, schéma teorém a4m33bia_sga_2011b.pdf
7) Genetické programování – základní principy, aplikace a4m33bia_geneticprogramming_2011.pdf
8) Vícekriteriální optimalizace – princip dominance, Pareto-optimální řešení, vícekriteriální evoluční algoritmy NSGA-II a4m33bia_moea_2011.pdf
9) Velikonoce
10) Evoluční algoritmy s reálnou reprezentací – Evoluční strategie, operátory křížení, diferenciální evoluce a4m33bia_raelcodedea_2011.pdf
11) Zpracování časových posloupností, rekurentní neuronové sítě, Jordan/Elmanova síť, BPTT, RTRL, Echo State Networks, LSTM, Hopfieldova síť a4m33bia-recurrent-2011.pdf recurrent_recall_demo.nb.zip
12) Neuroevoluce – evoluční postupy pro optimalizaci struktury a nastavení vah neuronové sítě, algoritmy (Hyper)NEAT a4m33bia-12neuroevolution-2011.pdf
13) Řešení dynamických problémů pomocí evolučních algoritmů a4m33bia_eafordynamicoptimization_2011.pdf
14) Ant colony optimization, Particle swarm optimization bia_ants_2011.pdf, bia_pso_2011.pdf


Zpět na hlavní stránku

courses/ad4m33bia/prednasky.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)