Warning
This page is located in archive.

Cvičení a konzultace

Cvičení Obsah Materiály
12.2. Úvod do umělých neuronových sítí. Obecný přehled úloh vhodných pro nasazení neuronových sítí. Představení témat na samostatnou práci z neuronových sítí. ann_examples_2012.pdf
26.2. Představení nástrojů pro práci s neuronovými sítěmi. Přidělení samostatných úloh na neuronové sítě. JavaNNS, snnsv4.2.manual.pdf, Quick Guide to javaNNS, SOM toolbox, SOM toolbox manual, Matlab Neural Network Toolbox, JavaNNS (Mac)
12.3. Konzultace k řešení samostatných úloh na neuronové sítě Three-way data splits, Confusion matrix, K-fold cross-validation
26.3. Demonstrace činnosti jednoduchého genetického algoritmu. Přidělení samostatných úloh na evoluční algoritmy. Úspěšné aplikace evolučních algoritmů ea-matlab.zip,Jednoduchý GA, individual_projects_ea_2011.pdf,applications_of_eas.pdf
9.4. Termín pro odevzdání úlohy na neuronové sítě, Zápočtový test, Konzultace k úlohám z EA
23.4. Prezentace programu k úloze z evolučních algoritmů
7.5. Prezentace programu a odevzdání zprávy k úloze z evolučních algoritmů, Zápočty Vybrané partie z přednášek o EA


Semestrální úlohy z neuronových sítí

Úlohy se odevzdávají

  • uploadem souboru ve formátu pdf se zprávou do modulu Odevzdávání studentských prací systému Course Ware
  • do 9.4.2012, 23:59h (POZOR: Penalizace za pozdní odevzdání).Semestrální úlohy z evolučních algoritmů

Úlohy se odevzdávají formou:

  • uploadu souboru ve formátu pdf se zprávou do modulu Odevzdávání studentských prací systému Course Ware do 14.5.2012, 23:59h (POZOR: Penalizace za pozdní odevzdání),
  • pro napsání zprávy použijte šablonu: LaTeX (obsahuje pokyny v PDF), nebo Office.
  • prezentace funkčnosti algoritmu na cvičení ve 12. týdnu.


Zpět na hlavní stránku

courses/ad4m33bia/cviceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)