Warning
This page is located in archive.

Biologicky inspirované algoritmy (AD4M33BIA)

Semestrální práce

V průběhu semestru studenti vypracují a odevzdají dvě semestrální práce. Jedna je z oblasti umělých neuronových sítí a druhá z oblasti evolučních výpočetních technik. Podmínky odevzdávání a bodování úloh.

 1. Maximální deklarovaný počet bodů lze získat POUZE, pokud byla úloha odevzdána v řádném termínu.
 2. Student MUSÍ odevzdat všechny úlohy do posledního cvičení (včetně). V případě, že se tak nestane, nemá student nárok na zápočet.
 3. U úloh odevzdaných později než v řádném termínu budou sraženy 2 body za každý započatý týden zpoždění.
 4. Pro napsání úlohy použijete šablonu: LaTeX (obsahuje pokyny v PDF), nebo Office.

Zápočtový test

Test se uskuteční v 9. týdnu. Na vypracování odpovědí bude maximálně 60 min. V případě, že se student nemohl k testu dostavit z vážných důvodů v řádnému termínu, bude mít k dispozici jeden náhradní termín. Student, který písemný test v řádném ani náhradním termínu neabsolvuje, je v této části klasifikace hodnocen 0 body.

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Pravidelná účast na cvičeních.
 2. Odevzdání obou úloh zadaných v průběhu semestru.
 3. Získání alespoň 30 bodů v předepsané skladbě (získání minimálního počtu bodů za jednotlivé aktivity)

Zkouška

Zkouška se skládá z povinného písemného testu a nepovinné ústní zkoušky. Po absolvování testu se student může rozhodnout, zda půjde k ústní zkoušce.

Klasifikace

Student může za semestr získat až 100 bodů z těchto zdrojů:

 1. Ústní zkouška max. 5 bodů. Tato část zkoušky je dobrovolná.
 2. Písemný zkouškový test max. 40 bodů (minimálně 20 bodů)
 3. Zápočtový test max. 25 bodů (minimálně 10 bodů)
 4. Implementace programu k úloze z EA, max. 10 bodů (minimálně 5 bodů)
 5. Písemná zpráva k úloze z EA, max. 10 bodů (minimálně 5 bodů)
 6. Písemná zpráva k úloze z NN, max. 10 bodů (minimálně 5 bodů)

Transformaci počtu bodů na výslednou známku uvádí následující tabulka:

Klasifikační stupeň ECTS Bodové hodnocení Číselná klasifikace Slovní klasifikace
A 100-90 bodů 1 výborně
B 89-80 bodů 1,5 velmi dobře
C 79-70 bodů 2 dobře
D 69-60 bodů 2,5 uspokojivě
E 59-50 bodů 3 dostatečně
F = nevyhověl méně než 50 bodů 4 nedostatečně


Zpět na hlavní stránku

courses/ad4m33bia/hodnoceni.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)