Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Cvičení

Harmonogram

datum č.t. S/L náplň materiály
02.10.2017 1. S Rozbor témat na semestrální úlohu a organizace cvičení Témata pro semestrální úlohu
09.10.2017 2. L Zadání úloh (deadline nahlášení tématu do druhého dne), Realizace jednoduchého genetického algoritmu (SGA) f-evop on GitHub, SGA in Java, test_function.m, Marek Obitko: Genetic Algorithms Tutorial
16.10.2017 3. S Konzultace k řešení semestrální úlohy I - implementace lokálního optimalizačního algoritmu
23.10.2017 4. L Termín odevzdání semestrální úlohy I do systému CourseWare, předvedení úlohy I na cvičení
30.10.2017 5. S Konzultace k řešení semestrální úlohy II - implementace jednoduchého EA
06.11.2017 6. L Konzultace k řešení semestrální úlohy II
13.11.2017 7. S Úspěšné aplikace evolučních algoritmů. Aplikace EAS
20.11.2017 8. L Termín odevzdání semestrální úlohy II, předvedení úlohy II na cvičení
27.11.2017 9. S Porovnávání optimalizátorů v praxi, konzultace k řešení semestrální úlohy III - implementace specializovaného EA Zpracování reportu a prezentace, Prezentace na cvičení: Zpracování reportu a prezentace
04.12.2017 10. L Konzultace k řešení semestrální úlohy III - implementace specializovaného EA, implementace genetického programování SGP in Java
11.12.2017 11. S Termín odevzdání semestrální úlohy III, předvedení úlohy III na cvičení
18.12.2017 12. L Termín odevzdání závěrečné zprávy, prezentace referátů
08.01.2018 13. S Prezentace referátů, zápočty

Semestrální práce

Semestrální úlohy

Přiřazení semestrálních úloh

Vybrat a nahlásit téma semestrální práce prostřednictvím emailu nebo na cvičení. Téma lze do deadline kdykoliv změnit. Jedno téma můžou řešit maximálně 3 studenti! Vyhrává čas nahlášení

Semestrální práce

V průběhu semestru studenti vypracují semestrální práci, která se skládá z několika úloh:

 1. Implementace lokálního prohledávacího algoritmu.
 2. Implementace jednoduchého evolučního algoritmu.
 3. Implementace specializovaného evolučního algoritmu, memetického algoritmu, multikriteriálního algoritmu, atd.
 4. Zpráva shrnující postup řešení vybraného problému a porovnávající různé přístupy řešení.
 5. Prezentace řešení problému (nepovinná).
2010/09/16 20:52


Podmínky pro jedntlivé úlohy semestrální práce

 1. Maximální deklarovaný počet bodů lze získat POUZE, pokud byla úloha odevzdána v řádném termínu.
 2. V případě pozdního odevzdání úlohy budou sraženy 2 body za každý započatý týden zpoždění.
 3. Úlohy (archiv se zdrojovými kódy, PDF se závěrečnou zprávou) se odevzdávají do BRUTE. Jednotlivé úlohy se odevzdávají obvykle ve 4., 8., resp. 11. týdnu. Termíny odevzdání najdete v BRUTE!!!
 4. Funkčnost programů se prezentuje cvičícím především na uvedeném cvičení. (Pokud nezbude čas, pak další týden.)
 5. Student MUSÍ odevzdat všechny úlohy do posledního cvičení (včetně). V případě, že se tak nestane, nemá student nárok na zápočet.
 6. Závěrečnou zprávu povinně vytvořte v jedné z následujících šablon: LaTeX (obsahuje pokyny v PDF), nebo Office.
2010/09/16 20:52


Prezentace

Poslední 2 cvičení budou věnována prezentacím vašich referátů. Jejich cílem je to, aby se všichni studenti dozvěděli něco víc i o ostatních problémech a jejich řešení. Účast na těchto cvičení je proto povinná! Neomluvená neúčast bude hodnocena bodovou srážkou!

Prezentace mohou být buď skupinové nebo individuální.

 • Skupinová prezentace je společná prezentace 2 a více studentů. Typicky obsahuje:
  • Velmi stručný úvod do problému.
  • Popis navržených metod řešení.
  • Porovnání všech prezentovaných metod.
  • Závěr, diskuse.
 • Individuální prezentace je prezentace 1 studenta a jeho řešení. (Obsah má obdobný jako prezentace skupinová.)

Silně preferujeme skupinové prezentace (proto jsou i odměněny více body):

 • Vyžaduje domluvu/spolupráci studentů řešících tutéž úlohu, nácvik práce v týmu.
 • Prezentace všech metod řešení najednou, jejich porovnání na jednom místě.
 • Jedna skupinová prezentace zabere méně času než N individuálních.
2010/09/16 20:52
courses/a0m33eoa/cviceni/start.txt · Last modified: 2017/11/26 18:02 by malyja16