Warning
This page is located in archive.

1 - Úvodní cvičení

UML

Pro potřeby vytváření UML diagramů, na kterých je vidět softwarový design aplikace, můžete použít jeden z nástrojů:

GITLAB

GIT

Stahněte si nějaký nástroj pro práci s gitem:

Git global setup

git config –global user.name “name” ← jméno pod kterým budou evidované moje commity

git config –global user.email “login@fel.cvut.cz” ← email pod kterým budou evidované moje commity

Create Repository

mkdir login

cd login

git init ← vytvořím prázdné lokální repo v aktuálním adresáři

touch README

git add README ← připravím si upravený soubor do staging area

git commit -m “first commit” ← provedu commit do lokálního repository

git remote add origin git@gitlab.fel.cvut.cz:B211_B6B36OMO/login.git ← prolinkuji lokální repo s remote repem na gitlab serveru, nadále se na něj budu odkazovat přes origin a nebudu muset pořád vypisovat celé url

git push -u origin master ← přenesu změny provedené v lokálním repu do vzdáleného repa origin a větve master

Existing Git Repo?

cd existing_git_repo

git remote add origin git@gitlab.fel.cvut.cz:B171_B6B36OMO/login.git

git push -u origin master


git FAQ:

*Když gitlab píše zprávu ve smyslu, že je branch vytvořenej ale přitom není.

git checkout master

git pull –rebase origin master

git push -u origin master

*Když se při příkazu push objeví tato hláška: Could not open a connection to your authentication agent.

Je potřeba zadat tyto příkazy:

eval `ssh-agent -s`

ssh-add

GIT do praxe:

Nyní si rozeberme použítí feature větví v GITu. Využijeme hlavně pro práci na projektu, na kterém pracuje více vývojářů. Takovéto rozdělení je důležité, kvůli konfliktům a aby si vývojáři neměnili navzájem kód “pod rukama”. Budeme potřebovat poté pro požívání například gitflow.

master větev - hlavní větev projektu, někdy je pojmenovaná main. Zde musí být kód, který lze vybuildit a spustit. Pokud by jeden vývojář feature větev - každý vývojář pracuje na svém úkolu, pro úkol si vytvoří větev feature/omo-en-popis. Až když je jeho kód funkční a spustitelný, vytvoří se MR z feature větve do master větve a po code review se zamerguje. release větev = pro danou verzi projektu je vytvořena tato větev. Hlavní důvod je při hotfixech možnost se vracet ve verzích nebo mít možnost úpravy dané verze

Úkol na cvičení níže obsahuje využití dané metodiky pro GIT.

Toto použítí gitu platí i pro semestrální úlohy.

Existují některé případy kdy tento model nebude fungovat? dev test prod byznys oddaluje release hotového vývoje z testu komplikuje se vývoj na devu oproti testu

Co s tím?

Gitflow, Environment as a Service (Eaas), jiné varianty..

Domácí úkoly

Zadání domácích úkolů naleznete zde: https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36omo/hw/start

Odevzdávání na: https://cw.felk.cvut.cz/brute

Úloha na cvičení

(část Gitu)

 1. vyklonujte si repozitář

git clone git@gitlab.fel.cvut.cz:B231_B6B36OMO/username.git

 1. vytvořte si větev feature/lecture1

git checkout -b feature/lecture1

 1. vytvořte si složku lecture1
 2. ve složce si vytvořte Java projekt

(část Javy)

 1. Vytvořte třídu reprezentující Kolo. Kolo má neměnnou vlastnost průměr.
 2. Vytvořte třídu reprezentující Auto. U auta evidujeme vlastnosti rok výroby a barva. Při vytváření instance auta budeme požadovat počet kol a jejich průměr.
 3. Vytvořte testovací program a zajistěte výpis informací o vytvořených objektech.
 4. Vytvořte dvě factory metody vytvorNakladni (6 kol, průměr 50) a vytvorOsobni (4 kola, průměr 17).
 5. Implementujte čítač, který umožní v testovacím programu vypsat informaci o počtu vytvořených instancí aut.

(část Gitu)

 1. všechny změny uložte a pushněte do svoji větve na gitlabu (rozdíl local - origin)

git add –all

git commit -m “omo-feature/lecture1”

git push origin feature/lecture1

 1. vytvořte MR a zamergujte do masteru

courses/b6b36omo/labs/lab012017.txt · Last modified: 2023/09/27 09:10 by sebekji1