Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B6B36OMO -- Objektové modelování

Organizace předmětu

Zimní semestr 2019. Předmět OMO má obsah na těchto stránkách. Kód předmětu pro tento semestr je 191_B6B36OMO. Učitelé David Kadleček, David Kukačka, Tomáš Mayer, Martin Balík, Jiří Šebek.

Požadavky pro absolvování:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou

Hodnocení:

 • 100+ - 90: A
 • 89 - 80: B
 • 79 - 70: C
 • 69 - 60: D
 • 59 - 50: E
 • 49 - 0: F

Zápočet (celkem 40, minimálně 20 bodů):

 • 3 domácí úkoly (celkem 15 bodů)
 • 1 semestrální práce (celkem 25 bodů)

Zkouška (celkem 60 bodů):

 • Písemný test (celkem 50, minimálně 25 bodů)
 • Ústní zkouška - není povinná (-5 až +10 bodů)

Cílem předmětu je, aby student:

 • Byl schopen psát software pro různě komplexní systémy
 • Navrhoval a psal software, který je dobře rozšiřitelný, použitelný, spravovatelný a efektivní - versus těžkopádné spaghetti
 • Dobře pracoval s principy abstrakce, dekompozice a hierarchie
 • Pochopil softwarové návrhové vzory (design patterns) do takové míry, aby je používal efektivně a intuitivně
 • Využíval v softwarovém vývoji aktuální trendy narozdíl od zastaralých technik
courses/b6b36omo/start.txt · Last modified: 2019/09/23 22:19 by sebekji1