Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozcestník: Rozvrh | Forum | BRUTE | Přednášky

Cvičení

Kdy a kde

Co vás čeká: Cílem cvičení je vyzkoušet si naprogramovat rozličné algoritmy strojového učení a aplikovat je na jednoduché problémy převážně z počítačového vidění. Na začátku každého cvičení společně probereme teoretické znalosti potřebné k vyřešení další úlohy, na které pak budete následující týden až dva pracovat (ideálně jeden, ale dva týdny umožňují případnou interakci nad problémy na následujícím cvičení). Úvodní diskuse bude zaměřena převážně na propojení teoretické znalosti získané na přednášce s konkrétním zadáním úlohy. Zbytek času na cvičeních bude věnován individuálním konzultacím nad úlohami. Podrobnější pravidla viz níže.

Co od vás očekáváme: Alespoň základní znalost Pythonu (několik užitečných odkazů najdete v textu prvního cvičení) a alespoň základní pochopení látky z patřičné přednášky.

Cvičící

Plán cvičení

Vždy si stáhněte nejnovější verzi template, než začnete pracovat na novém cvičení!

Na cvičeních označených hvězdičkou se budou psát na začátku krátké asi desetiminutové písemné testy. Otázky v testech se budou vždy odkazovat na předchozí přednášky.

Sbírka úloh

Jak během semestru, tak i během zkoušky budeme počítat různorodé příklady týkající se probírané látky. Připravili jsme pro vás sbírku úloh s typickými problémy a jejich řešeními. Většina jich pochází ze zkoušek z minulých let či přímo z nějaké přednášky či cvičení.

rpz_exercise_book.pdf

Sbírku budeme pravidelně aktualizovat, tak si vždy jednou za čas nezapomeňte stáhnout novou verzi.

Prosíme, jakékoliv připomínky, náměty či nalezené chyby sdělte svému cvičícímu.

Podmínky zápočtu

 • Úspěšné (= brute nenajde chybu) odevzdání úloh ze všech cvičení. Alespoň polovinu z nich je nutné odevzdat do dvou týdnů od zadání (tj. za 6 bodů).
 • Absolvování písemných testů na začátku cvičení.

Odevzdávání a hodnocení jednotlivých úloh

 • Na začátku každého cvičení je zadána úloha na následující cvičení, a tím začíná dvoutýdenní lhůta na odevzdání. Ta končí o půlnoci před cvičením o dva týdny později.
 • Studenti pracují na úloze jak na cvičeních, tak samostatně. V případě potřeby nabízíme téměř neomezenou možnost konzultací, ideálně přímo na cvičeních, s využitím diskusního fóra nebo je možné nás navštívit či nám napsat email. Pro většinu komunikace preferujeme fórum. Aktivně ho sledují všichni cvičící a odezva je zde tedy nejrychlejší.
 • Pozor, odevzdaný kód nesmí být Plagiát! Vypracovaná cvičení není možné zveřejňovat ani jinak sdílet. Odevzdání plagiátu nebo jiné porušení pravidel je důvodem k neudělení zápočtu!
 • Vypracované úlohy se odevzdávají přes Upload system.
 • Ke každé úloze je poskytnuta šablona, která obsahuje hlavičky funkcí a podpůrný kód. Šablony jsou dostupné přes stránky cvičení nebo v git repozitáři. Velmi vítáme podněty ke změnám šablon ve fóru nebo přímo přes gitlab formou git merge / pull requestu.
 • Během cvičení:
  • Na cvičeních označených hvězdičkou se bude na začátku psát krátký test
  • Na začátku bude představena nová úloha
  • Ve zbytku času budeme řešit individuální problémy při řešení úloh a můžete také odevzdávat bonusové úlohy.
 • Za úspěšně odevzdané řešení do jednoho týdne student získává 8 bodů, pokud odevzdá do dvou týdnů od zadání získává 6 bodů, a pak s každým dalším dnem o dva body méně (tj. 4, 2, 0 bodů).
 • Nicméně, pro získání zápočtu je třeba odevzdat vypracované všechny úlohy (tak aby úspěšně prošly brute automatickým vyhodnocením) i kdybyste za ně měli dostat 0 bodů (viz podmínky zápočtu)
 • U některých úloh je uvedena bonusová úloha, která umožňuje získat až 4 body navíc. Řešení těchto úloh nám, prosím, ukazujte na cvičeních. Budou vyhodnocovány individuálně. Na odevzdání bonusových úloh se nevztahují časová omezení. Můžete je přinést kdykoliv.

Hodnocení ke zkoušce

 • Ze cvičení je možno získat (bez bonusových úloh) po přepočtu 50 bodů, které se přičtou během zkoušky k bodům z písemného testu a odpovídají 50% závěrečného hodnocení u zkoušky. S bonusovými body lze získat i více, než 50 bodů.
 • Celkový počet bodů ze cvičení bude spočítán následovně: (úlohy+bonusy)/88*33 + testy/15*17, kde 88 je normalizační faktor předpokládající 11 úloh odevzdaných do jednoho týdne od zadání a 15 je normalizační faktor za tři plně úspěšné testy.
 • Bonusové body budou brány v potaz při rozhodování na hranici mezi dvěma možnými známkami.
 • Bonusové body mohou také do jisté míry kompenzovat body ztracené pozdním odevzdáním a nebo nepovedeným testem. Nicméně, získání extra bodů během semestru automaticky neznamená dobrou známku u zkoušky - je třeba navíc napsat adekvátně dobře písemný test. V případě obzvláště špatného výsledku z testu u zkoušky, bude toto bráno v potaz.
 • Vaše aktuální skóre za semestr a jak si stojíte v porovnání s ostatními můžete sledovat zde (aktualizováno vždy v pátek dopoledne).

Náhrady

V krajních a dobře zdůvodněných případech je možno nahradit neúčast při psaní testu. Podmínky náhrady budou řešeny individuálně.

courses/b4b33rpz/labs.txt · Last modified: 2023/12/12 15:14 by sochmjan