Warning
This page is located in archive.

Nástroje umělé inteligence (AI)

Pod pojmem nástroje AI rozumíme moderní nástroje jako např. ChatGPT, Microsoft Bing Chat, Google Bard, Github Copilot, Code Llama atd. Pravidla pro používání nástrojů AI v kurzu B4B33RPZ jsou následující:

V tomto kurzu je obecně povoleno používat nástroje AI, pokud není uvedeno jinak. Povolení používat tyto nástroje je nicméně dvousečná zbraň. Mohou vám v mnoha ohledech pomoci, ale mohou vám také uškodit.

  • Naším cílem je vás něco naučit tím, že od vás vyžadujeme řešení domácích úkolů. Naopak NENÍ naším cílem naučit vás zkopírovat zadání úlohy do chatu nástroje AI, požádat o řešení a zkopírovat zpět odpověď AI.
  • Nezapomeňte: Autorem kódu/řešení jste vy, i když vám s ním pomohla AI! Jste zodpovědní za všechny chyby, které AI udělá.
  • Pokud necháte AI vygenerovat kód za vás, ujistěte se, že rozumíte každému jeho kousku. Můžete být požádáni o jeho vysvětlení nebo úpravu. Ještě lepší je, když vygenerovaný kód využijete k tomu, abyste se dozvěděli něco o syntaxi a vlastnostech programovacího jazyka, nebo dokonce o řešení své úlohy, ale pak (např. po 24 hodinách) řešení implementujete z hlavy znovu, bez pomoci AI.
  • Přímé odevzdání delších částí textu/kódu vygenerovaných AI není žádoucí a může být posuzováno a postihováno podobně jako plagiátorství.

Buďte upřímní a otevření. Pokud tyto nástroje používáte, mluvte s námi o tom, které části byly vytvořeny s jejich pomocí (a jak). Poučte svého učitele o jejich použití! Jsme zvědaví a vděční, když se od vás naučíme, jak tyto nástroje efektivně používat.

courses/b4b33rpz/ui_tools.txt · Last modified: 2023/09/20 12:19 by sochmjan