Warning
This page is located in archive.

Praktická robotika - cvičení (zima 2022/23)

Organizace cvičení

 • Na začátku semestru budou studenti rozděleni do dvoučlenných skupin.
 • Každá skupina bude implementovat aplikaci realizující úlohu explorace neznámého prostředí (viz zadání).
 • Jednotlivé podsystémy realizovaného klienta (v rámci samostatných úloh) budou studenti zkoušet nejprve na simulátoru Gazebo a poté na reálných robotech TurtleBot.

Zápočet bude udělen na základě následujících kritérií:

 • chování robotu při závěrečném předvedení cvičícím,
 • ústní prezentace funkčního algoritmu klienta cvičícímu,
 • znalost předloženého kódu klienta
 • K získání zápočtu je nutná pravidelná účast studenta na cvičení (povoleny jsou dvě absence).
 • Hodnocení ze cvičení je jedinou součástí celkového hodnocení studenta (známky z předmětu).

 Lab

ex1.zip

Úloha 1 - Obstacle avoidance

 • Cílem cvičení je seznámit se se základní robotickou smyčkou, vyčitání senzorů a řízení robotu na úloze vyhýbání se překážkám (obstacle avoidance).
 • Modely gazebo - extrahujte do složky ~/.gazebo/ ve vašem domovském adresáři
 • Pro použití s reálným robotem:
zaměňte v kódu při inicializaci robotu příkaz "robot.enableRequestResponseServices();" za příkaz "robot.setAsyncMode();"

a v terminálu exportujte proměnnou "IGN_PARTITION=bridge"

Úloha 2 - Plánování na binární mřížce

 • Videa

Úloha 3 - Prohledávání neznámého prostředí

 • Prohledávání neznámého prostředí je komplexní úloha zahrnující řadu základních robotických dovedností – tvorbu mapy, plánování, řízení, lokalizaci a vyšší plánování. S některými těmito dovednostmi jste se již seznámili na předchozích cvičeních, další budete v rámci této úlohy implementovat. Výstupem by pak měl být algoritmus navigující robot v neznámém prostředí za účelem vytvoření mapy tohoto prostředí. V této úloze se předpokládá, že pozice robotu je známá.
 • Propojení plánovacího modulu (úloha 3_0)
  • Načtěte předpřipravenou mapu prostředí.
  • V mapě naplánujte cestu a tu realizujte za pomocí driveru SND.
  • Ověřte funkčnost vašeho řešení.
  • (Dobrovolná úloha, na které si můžete vyzkoušet propojení vašeho plánovače s navigačnám modulem SND bez nutnosti mapování prostředí.)
 • Prohledávání neznámého prostředí
  • Modifikujte mapu prostředí na základě aktuálních dat z laserového dálkoměru.
  • Najděte v mapě tzv. frontiers a vyberte z nich následující cíl.
  • K vybranému cíli naplánujte cestu a tuto cestu realizujte driverem SND.
  • Proveďte experimenty v simulátoru i na reálném systému.

Zpět na stránky předmětu.

courses/a0m33par/cviceni.txt · Last modified: 2023/09/25 13:17 by kozakvik