Warning
This page is located in archive.

bam33nin -- Neuroinformatika / Neuroinformatics

Výuka | Course info

Zkouška | Exam

The first date will be on Wednesday 7.6.2023 from 13:00-15.00h. The next date is Wednesday 21.6.2023 from 14.00-16.00.

The room is my office G202, we will eventually move to G205.

The oral exam will last 30 minutes, will consist of 3 questions, one question for about 10 minutes, total 40 points (Q1:13 points,Q2:13 points, Q3:14 points).

List of questions: exam_neuroinformatics_2023_en.pdf.

Přednášky | Lectures

 1. 22.2: Úvod do neuroinformatiky, organizace předmětu, model membrány | Introduction Přednáška 1, recorded lecture
 2. 1.3.: Modely neuronů: iontové kanály, synapse, Hodgkin-Huxley, Wilsonův model | Neuron models Přednáška 2, recorded lecture
 3. 8.3.: Hodgkin-Huxley + šíření AP | HH model + AP propagation Přednáška 3, recorded lecture
 4. 15.3: Brain vascularisation (David Kala) | Brain vascularisation Přednáška 4, recorded lecture , discussion
 5. 22.3: LIF neuron, poissonův proces, variabilita pálení neuronu | LIF model, Poisson process /Přednáška 5 , recorded lecture
 6. 29.3: Případová studie - Parkinsonova nemoc | Case study: Parkinson's disease (Eduard Bakštein)Přednáška 6
 7. 19.4: Synaptická plasticita | Plasticity Přednáška 9, recorded lecture
 8. 26.4: Vědomí, pozornost, emoce, paměť | Consciousness, attention, emotions, memory (Michal Vavrecka) Přednáška 10 rec lecture I , rec lecture II
 9. 3.5: Modelovani vizualniho kortexu|Visual cortex modelling (Jan Antolik) Přednáška 11 , recorded lecture, discussion
 10. 10.5. Rektorský den
 11. 17.5: Rozhraní mozek-počítač | Brain-computer interfaces (Jiří Hammer)
 12. 24.5: Kognitivní modelování | Cognitive modelling (Karla Štěpánová) recorded lecture, discussion

Cvičení | Lab exercises

|Instruction for lab exercises (update 15.2.2023)

System for assignment hand-in: https://cw.felk.cvut.cz/brute/

Labs: in person, room KN:E230

Assignments: All assignments are to be submitted through the brute system (link above). Upload your assignment as a zip archive with all necessary codes with a short pdf report, briefly summarizing the task and showing the results of the simulations.

Deadlines and penalties: 1 week for completion at full grade, two weeks 50% penalty, 2+ weeks 100% penalty (0 points). All exercises have to be completed and handed in order to obtain assessment. Please be patient with potential mis-configurations and possible technical issues with the system. In case of technical issues, no penalty will be applied, especially during the first weeks.

Doporučená literatura / Recommended literature

Available from the dept. of Cybernetics' library - contact Dr Petr Novak (novakpe@fel.cvut.cz)

[1] Thomas Trappenberg. Fundamentals of Computational Neuroscience. Oxford University Press, USA, June 2010.

[2] David Fitzpatrick William C. Hall Anthony-Samuel LaMantia Leonard E. White Dale Purves, George J. Augustine. Neuroscience. Sinauer Associates, Inc., 5th. edition edition, 2011.

[3] Michael L. Hines Nicholas T. Carnevale. The Neuron Book. Cambridge University Press, 2006.

[4] Werner M. Kistler Wulfram Gerstner. Spiking Neuron Models: Single Neurons, Populations, Plas- ticity. Cambridge University Press, 2002.

Program cvičení | Exercise materials

 1. Numerical integration - Euler's method | Matematický aparát: numerické metody řešení dif. rovnic
 2. Neuron models: RC model| Modelování neuronů I - RC a EPSP model
 3. Hodgkin-Huxley model | Modelování neuronů II - Hodgkin-Huxley
 4. RC model continued and EPSP | Modelování neuronů II - RC a EPSP model
 5. Poisson spiketrain | Poissonovský spiketrain (+ LIF model)
 6. Generation of artificial uEEG, LIF model | Vytváření simulovaného uEEG signálu, LIF model
 7. Comparison of real and simulated data | Porovnání simulovaných dat s reálnými s reálnými
 8. Real data analysis - spike sorting | Analýza reálných dat - Spike sorting
 9. Real data analysis - eye movements | Analýza reálných dat - okohybné pohyby
 10. Hebbian learning | Hebbovské učení
 11. Spiking networks | Spontánní aktivita neuronových sítí
 12. Rector's day, lab cancelled | Rektorské volno, cvičení odpadá
  • 10.5.2023
 13. Self-organizing maps | Samoorganizující mapy
 14. Hand-in of remaining assignments, assessmentodevzdání zbývajících úloh, zápočet
  • 24.5.2023

Kontakty | Contacts

Přednášející | Lecturer: Daniel Novák

Cvičící | Labs TAs: Eduard Bakštein

Konzultace po individuální e-mailové domluvě s cvičícím / Consultations possible upon email request to the TAs

Fórum

courses/bam33nin/start.txt · Last modified: 2023/06/03 11:30 by xnovakd1