Warning
This page is located in archive.

Podmínky pro absolvování předmětu NIN 2021/2022

 1. Účast a aktivní činnost na cvičení. Povoleny jsou 2 absence za semestr.
 2. Odevzdání všech úloh zadaných v průběhu semestru.
 3. Zisk dostatečného počtu bodů:
 4. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení cvičení.
 5. Nadpoloviční bodový zisk za hodnocení zkoušky.

Hodnocení předmětu

 1. Předmět bude bodován, maximálně lze získat 100 bodů.
 2. V průběhu semestru lze získat 60 bodů za odevzdané úlohy, závěrečná písemná a ústní zkouška je hodnocena 40 body.
 3. Hodnocení za cvičení:
  • Celkem bude ohodnoceno 12 úloh, za každou úlohu lze získat 5 bodů.
 4. U úloh je bodové hodnocení dáno kvalitou odevzdané práce a včasností odevzdání.
  • Kvalitu úlohy definuje šíře implementace (základní požadavky versus dobrovolná a invenční rozšíření) a úroveň diskuse při prezentaci.
  • Pokud student neodevzdá úlohu (prezentace úlohy cvičícímu a následné odesláni el. verze na courseware) na dalším laboratorním cvičení, snižuje se automaticky maximální dosažitelný bodový zisk na 2 body.
  • Pokud student úlohu neodevzdá ani ve třetím následujícím laboratorním cvičení, nelze už za úlohu získat žádné body (úlohu musí stále odevzdat - jde o nutnou podmínku udělení zápočtu).
  • V případě prokazatelného odevzdání plagiátu (viz definice plagiátu) výuka v předmětu pro studenta končí.
 5. Předmět bude zakončen zkouškou.
 6. Celkové hodnocení dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT s 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka
100-90 A výborně
89-80 B velmi dobře
79-70 C dobře
69-60 D uspokojivě
59-50 E dostatečně
49 a méně F nedostatečně
courses/bam33nin/podminky.txt · Last modified: 2022/02/16 16:09 by bakstedu