Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Okruhy otázek ke zkoušce: DsaQuestions

Týden Datum Přednášející Obsah přednášky Výukové materiály
1 22.09.2022 RM Úvod do komplexních sítí Overview
P01Handouts
2 29.09.2022 RM Základní vlastnosti sítí a modely náhodných grafů P02Handouts
3 06.10.2022 RM Charakterizace uzlů sítě P03Handouts
4 13.10.2022 RM Struktura sítě P04Handouts
5 20.10.2022 RM Detekce komunit P05CommunityDetection.pdf
6 27.10.2022 RM Predikce vazeb a inference sítí P06.NetworkInference.pdf
7 03.11.2022 RM Specifikační jazyk Alloy P08.Alloy.pdf
8 10.11.2022 RM Verifikační systém UPPAAL P09.UPPAAL.pdf
9 17.11.2022 state holidays
10 24.11.2022 RM Verifikace protokolů P10.ProtocolVerification.pdf
11 01.12.2022 RM Testování automatů a jejich charakterizační množina P11.FsmCheckingSequence.pdf
12 08.12.2022 RM Detekční sekvence automatů FsmSequences.pdf
13 15.12.2022 RM Učení se automatům FsmLearning
14 12.01.2023 RM Vývoj sítě a dynamické síťové procesy NetworkDynamics.pdf
courses/b2m32dsaa/lectures/start.txt · Last modified: 2022/09/20 21:55 by marikr