Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Julia pro optimalizaci a učení

Rychlé odkazy skripta diskusní fórum BRUTE rozvrh Bílá kniha

Kurz je možné si zapsat v rámci prg.ai.

ENGLISH TRANSLATION is now available.

Úvod

Programovací jazyk Julia je stále více používán komunitou pro jeho vhodnost v oblasti numerických výpočtů. Předmět se skládá ze dvou částí. První část prezentuje jazyk Julia a ukáže jeho základy. Druhá část nejdřív ukáže základní ideu matematické optimalizace a aplikuje ji ve strojovém učení, statistice a optimálním řízení diferenciálních rovnic. Zatímco první část ukazuje jednotlivé koncepty Julie, druhá část je kombinuje do delších logických sekcí kódu. Jednotlivé aplikace jsou vždy vysvětleny teoreticky, jednoduché funkce jsou naprogramovány ručně a poté se ukážou balíčky, kde je daný kód již hotov. Předmět je zakončen závěrečným projektem. Student si může zvolit téma, případně si vyzkoušet práci s reálnými daty výběrem soutěže z Kaggle.

Přednášky a cvičení

  • Přednášející: Lukáš Adam, Vašek Mácha, Michaela Mašková.
  • Dotace je celkově 1+3. První půlka semestru je 0+4, druhá 2+2.
  • Přednášky a cvičení postupují podle online skript.
  • Konzultace poskytujeme po předchozí domluvě.
Datum Téma Kvízy a úkoly Deadline
22. 9. Motivační lekce a základy Julie kvíz 28. 9.
29. 9. Datové struktury kvíz 5. 10.
6. 10. Podmínky a cykly kvíz 12. 10.
13. 10. Metody a funkce domácí úkol 19. 10.
20. 10. Často používané balíčky kvíz 26. 10.
27. 10. Typový systém kvíz 2. 11.
3. 11. Organizace kódu kvíz 9. 11.
10. 11. Optimalizace domácí úkol 16. 11.
17. 11. Státní svátek
24. 11. Regrese a klasifikace kvíz 30. 11.
1. 12. Neuronové sítě I kvíz 7. 12.
8. 12. Neuronové sítě II domácí úkol 14. 12.
15. 12. Statistika kvíz 11. 1.
12. 1. Konzultace projektů

Hodnocení a zkouška

Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem. Známku student obdrží podle získaných bodů.

Online kvízy max. 9 bodů
Domácí úkoly max. 30 bodů
Projekt max. 61 bodů
Celkem max. 100 bodů

Známka se uděluje dle následujících bodových rozhraní.

Body [0, 50) [50, 60) [60, 70) [70, 80) [80, 90) [90, 100]
Známka F E D C B A

Online kvízy

Cílem online kvízu je zopakovat si látku v průběhu semestru. Každý kvíz vyžaduje vybrat správnou odpověď z nabízených možností. Počet opakování jednoho kvízu není omezen.

V semestru vám zadáme 9 kvízů, při včasném vyplnění dostanete za každý 1 bod. Za pozdní odevzdání je 0 bodů. Každý kvíz bude zadán v BRUTE. Na vypracování kvízů je jeden týden.

Domácí úkoly

Cílem domácích úkolů je naprogramování krátké funkce, která se automaticky vyhodnotí na neznámých vstupech. Vyhodnocení vámi napsané funkce dostanete hned po uploadu. Stejně jako u kvízů není počet uploadů jednotlivých funkcí omezen.

V semestru vám zadáme 3 domácí úkoly, při včasném vyplnění dostanete za každý 10 bodů. Při pozdním odevzdání se strhává 0.5 bodu za každý načatý den zpoždění. Každý domácí úkol bude zadán v BRUTE. Na vypracování domácích úkolů je jeden týden. Podrobnější informace o strukturě jsou ve vlastní sekci.

Projekt

Cílem závěrečního projektu je ukázat dovednosti naučené v kurzu. Téma závěrečného projektu musí být schváleno jedním z vyučujících do deadlinu uvedeného níže. Student si projekt sám vybere a jednomu z vyučujících přednese kratký popis projektu a funkcionalitu. Bez tohoto schválení nemůže být projekt obhájen. Po vypracování projektu následuje obhajoba projektu. Podrobnější informace o návrzích projektu, jeho implementaci a schvalování je v samostatné sekci.

Pro schválení projektu platí následující deadliny:
  • Projekt musí být osobně navržen nejpozději na přednášce 12. 1.
  • Potenciální požadované úpravy musí být zpracovány do 19. 1.
courses/b0b36jul/start.txt · Last modified: 2022/10/24 15:17 by adamluk3