Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Domácí úkoly

Pro každý domácí úkol je připraven template. V templatu můžete měnit následující:

 • Přidání Julia core knihoven jako například Statistics, LinearAlgebra nebo Random.
 • Přidání vlastních funkcí.
 • Nahrazení nothing libovolných kódem.
 • Přidání klíčových argumentů (keywords arguments).

Neměňte deklarace funkcí (mimo přidání klíčových argumentů), nepřidávejte žádné balíky (mimo Julia core knihoven), ani soubor nepřejmenovávejte.

Maximální počet uploadů

Pro domácí úkoly je maximální počet uploadů omezen na 5. Toto jsme zavedli po špatné zkušenosti s neomezeným počtem uplodům, kde se ukázalo:

 • Velká část studentů používala BRUTE jako debugger. V mnoha případech poslala několik uploadů běheme pár minut.
 • Velká část studentů nedělala testy. Dostali jsme velký počet emailů s dotazem na kód, aby se následně ukázalo, že je špatně napsaný výpočet gradientu.

Jako vybalancování této podmínky jsme pro vás udělali několik vylepšení:

 • Přidali jsme primární kontrolu, kde kontrolujeme existenci všech metod. V případě selhání se vypíše, co je špatně. Kontrolujeme
  • Správný název nahraného souboru.
  • Existenci všech požadovaných funkcí a metod.
  • Dále všechny metody spustíme a kontrolujeme, jestli vrací správný typ (například vektor nebo matici).
 • Přidali jsme sekundární kontrolu, kde kontrolujeme funkčnost všech metod. V případě selhání se vypíše, která metoda je špatně.
 • Do zadání domácího úkolu jsme přidali doporučené testy.

Je možné uploadovat i po vyčerpání limitu počtu uploadů. Výpis pro dodatečné uploady bude stejný, ale bez bodů. Jako výsledný počet bodů se počítá maximální (ne poslední) počet bodů.

Templaty

Odevzdání a vyhodnocení

Úkoly budou automaticky vyhodnocovány systémem BRUTE. Vypracovaný úkol je třeba před nahráním zabalit do formátu .zip.

courses/b0b36jul/hw/start.txt · Last modified: 2022/12/06 11:57 by machava2