Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A8B17CAS – Počítačové algebraické systémy

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy práce v počítačových výpočetních systémech MATLAB a Mathematica. Soustředíme se na výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních kurzech programu OES. Důraz je kladen na rozlišení analytických a numerických nástrojů a výpočtů, efektivní přístup k řešení problémů z odborné praxe, práci s daty a jejich prezentaci. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem. Ty lze později samostatně nebo v jiných předmětech dále rozvíjet.

Forma

Předmět volně kombinuje formu přednášek a počítačových seminářů. Typové příklady jsou prezentovány vyučujícím, včetně jejich řešení. Další příklady jsou řešeny studenty během hodiny, i domácí přípravy.

Rozsah

  • 1 + 1 hodina týdně
  • 13 (14) týdnů
  • klasifikovaný zápočet
  • 2 kredity

Osnova

Materiály

1. týden (20. 9. 2022)

2. týden (27. 9. 2022), MATLAB #1

3. týden (4. 10. 2022), MATLAB #2

4. týden (11. 10. 2022), MATLAB #3

5. týden (18. 10. 2022), MATLAB #4

6. týden (25. 10. 2022), MATLAB #5

7. týden (1. 11. 2022), MATLAB #6

8. týden (8. 11. 2022), MATLAB #7

9. týden (15. 11. 2022), MATLAB #8

10. týden (22. 11. 2022), MATHEMATICA #1

11. týden (29. 11. 2022), MATHEMATICA #2

12. týden (6. 12. 2022), MATHEMATICA #3

13. týden (13. 12. 2022), MATHEMATICA #4

14. týden (10. 1. 2023), Zápočtový týden

  • Kontrola domácích úloh
  • Shrnutí, udělení zápočtu
  • Diskuze, zpětná vazba

Vyučující

Doc. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. (garant předmětu, část MATLAB)

Ing. Jozef Lukáč (část MATHEMATICA)

Kontakt

Miloslav Čapek, miloslav.capek[at]fel.cvut.cz

Konzultační hodiny jsou možné na základě předchozí domluvy.

courses/a8b17cas/start.txt · Last modified: 2023/01/10 14:13 by capekmi2