Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW03 Hašování

 Rychlé šípy - postavy

Rychlé šípy (Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka) si založili internetový časopis TAM-TAM. Protože zpráv je mnoho a všichni potřebují všechno vědět, rozhodli se evidovat zprávy publikované v TAM-TAMu a jejich přečtení jednotlivými členy pomocí hašovacích tabulek.

Jednotlivé zprávy jsou věty, každá je zapsaná na jednom řádku. Jejich délka nepřesáhne 50 znaků. Text správ neobsahuje interpunkci (tečky, čárky, otazníky apod.). Text zpráv sestává pouze ze znaků malé anglické abecedy. Zprávy publikované v TAM-TAMu se mohou vyskytovat i opakovaně a je nutné evidovat aktuální počet opakování zprávy.

Členové Rychlých šípů jsou v programu označovány křestními jmény bez diakritiky a stanoveným pořadím (od 1 do 5):

  1. Mirek
  2. Jarka
  3. Jindra
  4. Rychlonozka
  5. Cervenacek

Hašovací tabulka – každý z členů Rychlých šípů má přístup do vlastní hašovací tabulky. Hašovací funkce pro řetězce je definována standardně (řetězec s):

$\mathop{\text{hash}}(s) = \left(s[0] + s[1] * p + s[2] * p^2 + ... + s[n-1] * p^{n - 1}\right) \bmod m= \left({\sum_{i=0}^{n-1} s[i] * p^{i}}\right) \bmod m = \left({\sum_{i=0}^{n-1} s[i] * p^{i} \bmod m}\right)$

kde $ p = 32 $,

$ s[i] $ je kód $i$-tého znaku řetězce, a má kód 1, b → 2, c → 3, …, z → 26, (mezera) → 31,

$m$ – velikost tabulky. Velikost tabulky si každý z členů Rychlých šípů volí na začátku výběrem oblíbeného prvočísla nebo je její hodnota nastavena na 11. Pokud faktor naplnění dosáhne hodnotu 70%, velikost tabulky se zdvojnásobí. Pokud naopak faktor naplnění klesne při mazání zpráv pod 30%, velikost tabulky se zmenší na polovinu, nikdy ale neklesne pod počáteční velikost.

Výsledek hašovací funkce pro vybrané řetězce při velikosti tabulky $m=11$: aa → 0, ab → 10, abc → 2, aab → 2, adb → 10, carodej → 3.

Vstup programu

Program zpracovává zprávy a direktivy ze standardního vstupu. Direktivy jsou umístěny na samostatných řádcích a jsou označeny znakem #.

Pokud si členové Rychlých šípů volí prvočísla pro počáteční velikost hašovací tabulky, je na prvním řádku direktiva #i následována jednotlivými prvočísly – jedno až pět prvočísel, které odpovídají stanovenému pořadí členů. #i 13 7 – Mirek volí prvočíslo 13, Jarka 7 a ostatní členové mají 11 #i 7 11 13 17 19 – Mirek volí prvočíslo 7, Jarka 11, Jindra 13, Cervenacek 17 a Rychlonozka 19

Pokud direktiva #i chybí, všichni členové volí prvočíslo 11.

Direktiva #a – do hašovacích tabulek všech členů se přidají zprávy na následujících řádcích.

Direktiva #cis – přepne člena s číslem cis podle stanoveného pořadí. Pro daného člena je dále možné provádět následující operace:

  • #p – vypíše základní informace o členovi Rychlých šípů – jméno, aktuální velikost tabulky a aktuální počet unikátních zpráv (bez opakování) v tabulce (viz příklad 3)

Pokud následují další zprávy, pak se pro každou zprávu vypíše text zprávy, její aktuální pozice (index) v tabulce a aktuální počet opakování zprávy (viz příklad 11 a 12). Pokud se zpráva v tabulce nenachází, její aktuální index je -1 a počet opakování 0.

  • #d – člen Rychlých šípů si zprávy následující na dalších řádcích přečte, zprávy jsou z tabulky člena vymazány. Zprávy jsou vždy mazány jednotlivě.
Pokud vstup nelze parsovat podle zadaných pravidel, vypište zprávu o chybě Error: Chybny vstup!. Program by se měl z chyby zotavit a pokračovat ve výpočtu.
Jednotlivé zprávy jsou zapsány na řádcích. Za zprávu je považován text mezi prvním (nejlevějším) a posledním (nejpravějším) písmenem anglické abecedy. Mezery na začátku a na konci řádku, stejně jako znak konce řádku nejsou součástí zprávy!!!

Algoritmus řešení úlohy

Při řešení je potřeba striktně dodržovat pravidla pro tvorbu hašovacích tabulek. Nejprve doporučujeme řádně otestovat hašovací funkce. Vstupní řetězce jsou dlouhé a při výpočtu je potřeba se vypořádat s velkými hodnotami hašovacích klíčů a jejich možným přetečením. Při výpočtu hašovací funkce pro daný řetězec počítáme pouze znaky anglické abecedy a mezery, ostatní znaky ignorujeme.

První sada testů testuje správné čtení prvního řádku a nastavení správné velikosti hašovacích tabulek pro všechny členy Rychlých šípů. Současně je potřeba implementovat možnost jednoduchého zadávání zpráv do tabulek – bez nutnosti změny velikosti tabulky. Faktor naplnění nepřekročí 70%. U každé zprávy evidujeme, kolikrát je aktuálně v tabulce pro daného člena zapsaná.

Změnu velikosti tabulky provádíme zpracování zpráv podle jejich aktuálního indexu v tabulce.

V další fázi je potřeba odladit vkládání zpráv do tabulek s možností změny velikosti tabulky při jejím naplnění. Při kolizích při vkládání zpráv využívejte metodu lineárního hledání nejbližšího volného místa (linear probing). V této fázi řešení se může objevit problém nesprávně implementované funkce $\mathop{\text{hash}}$. Doporučujeme vše řádně zkontrolovat podle příkladů 11 a 12.

Následně je potřeba implementovat možnost vymazat zprávy. Aby lineární hledání místa (linear probing) fungovalo, je nutné uvolněná místa označit speciálními znaky a ty odstranit až při změně velikosti tabulky. Zde je nutné zamyšlení, k čemu takto speciálně označovaná místa slouží. Je dobré si promyslet, že je lze využít ke vkládání nových zpráv do tabulky, jsou však “přeskakována” při vyhledávání zpráv. Změnu velikosti tabulky při mazání provádíme, pokud faktor naplnění klesne pod 30%.

Pokud všechny testy řádně proběhnou, je poslední část práce věnována časové a prostorové optimalizaci. Preferujeme využití dynamické paměti.

Varujeme před využitím metod z nejrůznějších knihoven (HashSet, HashMap apod.). Tyto nástroje vám neposkytnou údaje, které jsou v testech kontrolovány, například aktuální indexy prvků.
Maximální počet zpráv zapisovaných do tabulek je 10000.

Kontrolní testy

Testovací soubory najdete zde.

Nastavení velikosti tabulek a základní vkládání

Příklad 1 – prelude_01

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
žádný žádný 0

Příklad 2 – prelude_02

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#a
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
žádný žádný 0

Příklad 3 – prelude_03

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#a
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
#1
#p
#2
#p
#3
#p
#4
#p
#5
#p
Mirek
	11 5
Jarka
	11 5
Jindra
	11 5
Rychlonozka
	11 5
Cervenacek
	11 5
žádný 0

Příklad 4 – prelude_04

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#a
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
#6
#p
žádný
Error: Chybny vstup!
Error: Chybny vstup!
0

Příklad 5 – prelude_05

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
#a
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
#p
žádný
Error: Chybny vstup!
0

Chybný vstup nastává tehdy, když není známo, pro kterého člena Rychlých šípů se má informace vypsat (direktiva #p).

Příklad 6 – prelude_06

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#p
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
#a
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
#5
#p
Cervenacek
	11 3
Error: Chybny vstup!
0

Na začátku není známo číslo člena Rychlých šípů, proto se nevypíše žádná informace, program eviduje chybný vstup (direktiva #p na začátku).

Příklad 7 – prelude_07

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#i 11 7 13 17 19
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
#a
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
#1
#p
#2
#p
#3
#p
#4
#p
#5
#p
Mirek
	11 3
Jarka
	7 3
Jindra
	13 3
Rychlonozka
	17 3
Cervenacek
	19 3
žádný 0

Příklad 8 – prelude_08

Vstup (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (strerr) Návratová hodnota
#i 11 7 13
sel deda s babickou na hriby
v lesiku se mu vsak nelibi
#a
mravenci kousou ho komari stipou
veverky za krk mu jehlici sypou
pojd babi radeji na ryby
#1
#p
#2
#p
#3
#p
#4
#p
#5
#p
Mirek
	11 3
Jarka
	7 3
Jindra
	13 3
Rychlonozka
	11 3
Cervenacek
	11 3
žádný 0

Vkládání při překročení faktoru naplnění

Příklad 9, 10 – append_01, append_02

Testuje změnu velikosti hašovací tabulky při překročení faktoru naplnění.

Příklad 11, 12 – append_03, append_04

Výstup (stdout) - append_03 Výstup (stdout) - append_04
Mirek
	11 3
	postavili skolu 8 1
	na severnim polu 7 1
Mirek
	22 9
	postavili skolu 8 2
	na severnim polu 18 1
Mirek
	22 11
	postavili skolu 8 2
	na severnim polu 18 2
Mirek
	44 16
	s 20 1
	ss 11 1
	sss 21 1
	ssss 12 1
	sssss 19 1
Mirek
	22 9
	postavili skolu 8 1
	na severnim polu 18 1
Jarka
	13 9
	postavili skolu 12 2
	na severnim polu 7 1
Jarka
	26 11
	postavili skolu 12 2
	na severnim polu 6 2

Příklad 13 - 16 – append_05 – append_08

Testuje vkládání zpráv do tabulek jednotlivých členů Rychlých šípů.

Příklad 17, 18

Náhodné testy vkládání zpráv do tabulek na delším textu.

Mazání dat z tabulek

Příklad 19, 20 – delete_01, delete_02

Výstup (stdout) - delete_01 Výstup (stdout) - delete_02
Mirek
	22 13
	koza v plavkach 7 1
	koza roza v globusu 15 1
Mirek
	22 11
	koza v plavkach -1 0
	koza roza v globusu -1 0
	chce nastoupit do busu 3 1
Mirek
	22 13
	koza v plavkach 7 1
	koza roza v globusu 15 1
Mirek
	22 13
	koza v plavkach 7 1
	koza roza v globusu 15 1
Mirek
	22 11
	koza v plavkach -1 0
	koza roza v globusu -1 0
	chce nastoupit do busu 3 1
Mirek
	44 17
	koza v plavkach -1 0
	koza roza v globusu -1 0
Jarka
	52 19
	koza v plavkach 44 1
	koza roza v globusu 45 1
Jindra
	34 19
	koza v plavkach 9 1
	koza roza v globusu 15 1

Příklad 21 - 26 – delete_03 – delete_08

Testuje mazání zpráv z tabulek jednotlivých členů Rychlých šípů. Následují náhodné testy.

Další testy kontrolují rychlost výpočtu a paměťovou náročnost běhu programu. Test delete_09 je stejný jako testy následující, pokaždé se generuje jiná úloha. Pokud neumíte chybu najít, je velká pravděpodobnost, že při opakované žádosti o hodnocení narazíte na úlohu, v níž se chyba v programu ve výpisu testu objeví.

Zdroje textů a obrázků

Ryšánek Jiří: Dětské básničky. Dostupné na: https://www.detskebasnicky.cz/

Foglar Jaroslav: Záhada hlavolamu.

Goethe, Johann Wolfgang: Faust.

Úvodní obrázek Rychlých šípů. Dostupné na: https://magazin.aktualne.cz/rychlym-sipum-je-80-let-komiks-se-stal-legendou/r~4de859f2fdef11e8b9390cc47ab5f122/

Odevzdání a hodnocení

Úlohu je možné řešit v programovacím jazyce Java, Python nebo C/C++.

Veřejné testovací soubory - DSA_HW03.

Název úlohy v BRUTE HW03
Odevzdávané soubory hash.py – zdrojový soubor v python3
Hash.java – zdrojový soubor v Java, název třídy Hash
hash.c, resp. hash.cpp – zdrojový soubor v C/Cpp
Argumenty programu žádné
Kompilace pro jazyk C
clang -Wall -Werror -pedantic -std=c99
clang -Wall -Werror -pedantic -std=c+ +17
Kompilace a spuštění
pro jazyk Java
javac *.java
java -classpath Hash
Očekávaná složitost Změna velikosti tabulky, vkládání, mazání – vše v čase $\mathcal{O}(n)$
Procvičované oblasti
hašování
lineární zkoušení (linear probing)
otevřené adresování (open addresing)
Bodové hodnocení (celkem 6 bodů) 1 bod prelude_01 – prelude_08 + 2 skryté testy
1 bod append_01 – append_08 + 4 skryté testy
2 body delete_01 – delete_08 + 4 skryté testy
2 body timetest_01 – timetest_10 – řešení časově a prostorově stejné nebo lepší
než referenční řešení
Maximální počet uploadů 20 Více uploadů je možných s odpovídající bodovou ztrátou
courses/b6b36dsa/ukoly/hw03.txt · Last modified: 2022/04/25 12:10 by nagyoing