Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b6b36dsa -- Datové struktury a algoritmy

Diskusní fórum Brute - odevzdávací systém Výsledky Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


Předměty B6B36DSA a BD6B36DSA mají společné stránky.

Po dobu krizové situace v ČR probíhá výuka online. Všichni studenti předmětu jsou přidáni do týmu předmětu DSA (Team-Predmet-B202-B6B36DSA) ve službě MS Teams (pokud tým nevidíte, kontaktujte svého cvičícího). Cvičení i přednášky probíhají na této technologii. Studenti, kteří se cvičení nemohou zúčastnit, mají povinnost nastudovat témata dle materiálů vystavených na stránkách předmětu, případně z doporučené literatury.

Info pro studenty a cvičící k online službám od SVTI

Plán přednášek LS 2020/2021

Týden Datum Téma Průsvitky Záznam
1. 19.2. Úvod do problematiky. 01 záznam
2. 26.2. Techniky návrhu algoritmů. 02 záznam
3. 5.3. Složitost algoritmů. 03 záznam
4. 12.3. Základy řazení. 04 záznam
5. 19.3. Pokročilé řazení. 05 záznam
6. 26.3. Randomizované algoritmy. 06 záznam
7. 2.4. Odpadá, svátek
8. 9.4. 1.Test příklad a řešeni
10. 23.4. Abstraktní datové typy. 08 10a 10b záznam
11. 30.4. Vyhledávání. 11a 11b záznam
12. 7.5. Dynamické programování. 13 záznam
13. 14.5. 2.Test příklad a řešeni
14. 21.5. NP-úplnost a ostatní. 14 záznam

Domácí úkoly

Během semestru bude zadáno 6 domácích úkolů. Zadání úkolů je vyvěšeno na stránkách předmětu a budou se odevzdávat do odevzdávacího systému (Squeezer), kde budou automaticky hodnoceny.

Pro získání zápočtu je nutné úspěšně a včas odevzdat nejméně 5 domácích úkolů (získat alespoň 5 bodů). Úlohy je třeba odevzdat v každém případě, pokud jsou odevzdány v zadaném termínu, postačí odevzdat jen 5 úkolů. Pozdní odevzdání bude penalizováno nutností odevzdat i šestý úkol.

Upozornění: práce na domácích úkolech je samostatná. Studenti, kterým odhalíme duplicitní řešení, automaticky ztrácí nárok na zápočet a hrozí jim disciplinární řízení. Samozřejmě je normální (a žádoucí) o domácích úlohách diskutovat s kolegy, nicméně kód si musí každý napsat sám.

Další informace o domácích úkolech najdete v sekci Domácí úkoly.

Testy v semestru

Podmínky testů jsou uvedeny na Moodle. https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=5973#section-5

Materiály

Další odkazy

Odkaz na stránky předmětu Introduction to Algorithms z Open Courseware MIT

Introduction to Algorithms on MIT

Odkaz na stránky předmětu Introduction to Algorithms z Open Courseware MIT (2011)

Introduction to Algorithms on MIT (2011)

courses/b6b36dsa/start.txt · Last modified: 2021/05/21 13:54 by richta