Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2020/2021.

Podklady jsou každoročně aktualizovány, starší podklady jsou k nalezení na těchto stránkách nebo na Moodle:

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Vzorové příklady k přednáškám, cvičením a případně i větší komentované projekty jsou ke stažení ve fakultním gitlabu.

Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

# Týden Téma Úterý 11:00 (T2:D2-209)
1 7 Úvod do programování v C++ 15.02.
2 8 – odpadá – 22.02.
3 9 Kontejnery, iterátory, algoritmy 01.03.
4 10 Výjimky, reference, lambdy, přetěžování operátorů 08.03.
5 11 Konstruktory a destruktory, RAII 15.03.
6 12 Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty 22.03.
7 13 Šablony funkcí a tříd, vlákna 29.03.
8 14 Qt 1. - úvod do frameworku, komponenty, stylování 05.04.
9 15 Qt 2. - event driven programování, události, signály 12.04.
10 16 Qt 3. - kreslení 19.04.
11 17 Qt 4. - síťové služby 26.04.
12 18 Qt 5. - Databáze, MVC 03.05.
13 19 Qt 6. - Qt Multimedia 10.05.
14 20 Zápočtový test 17.05.

01 - Informace o předmětu. Úvod do programování v C++

aktualizace: 2022/02/15 09:20

02 - Kontejnery, iterátory, algoritmy

aktualizace: 2022/03/01 08:40

03 - Výjimky, reference, lambdy, přetěžování operátorů

aktualizace: 2022/03/08 09:40

04 - Konstruktory a destruktory, RAII

aktualizace: 2022/03/14 19:10

05 - Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty

aktualizace: 2022/03/21 19:55

06 - Šablony funkcí, tříd. Vlákna v C++

aktualizace: 2022/03/29 08:40

07 - Qt 1. - úvod do frameworku, komponenty, stylování

aktualizace: 2022/04/05 08:40

08 - Qt 2. - event driven programování, události, signály

aktualizace: 2022/04/12 08:20

09 - Qt 3. - kreslení

aktualizace: 2022/04/19 09:20

10 - Qt 4. - síťové služby

aktualizace: 2022/04/26 09:30

11 - Qt 5. - databáze, MVC

aktualizace: 2022/05/03 09:30

12 - Qt 6. - Qt Quick

  • přednáška:
  • vzorové příklady:

aktualizace:

courses/b2b99ppc/lectures.txt · Last modified: 2022/05/03 10:02 by viteks