Warning
This page is located in archive.

SQL Dotazy

Data na hraní

Aby bylo na čem SQL dotazy zkoušet, je vhodné databázi naplnit daty. Pokud nemáte data skutečná, je potřeba si nějaká vygenerovat. Mnoho SQL klientů umí importovat CSV soubory do databáze. Je mnohem hezčí, když výsledky vašich SQL dotazů produkují alespoň trochu smysluplná data, a proto vám zde nabízíme něco dat na hraní.

Generování náhodných dat

Vygenerování 50 náhodných čísel od 10 do 20:

SELECT x.*, ROUND(10 + 20 * RANDOM()) AS y
FROM generate_series(1, 50) AS x

Vygenerování 50 náhodných jmen z tabulky svátků (jména se mohou opakovat):

SELECT r.*, svatek.*
FROM
 (
  SELECT x, FLOOR(1 + 365 * RANDOM()) AS y
  FROM generate_series(1, 50) AS x
 ) AS r
LEFT JOIN svatky.svatek ON svatek.doy = r.y

Příprava databáze

 • prorekvizitou pro další práci je odevzdaný ER-diagram
 • při odevzdání - zadání SQL dotazů

Úpravy nutné pro úspěšné vytvoření databáze - DB Designer

 • Abychom nemuseli ručně generovat pro každý záznam hodnotu primárního klíče, je užitečné založit sekvenci - prostředek, jak získat unikátní identifikátory 1,2,3,….
 CREATE SEQUENCE seq_tabulka;
 • abychom nemuseli pokaždé explicitně nastavovat hodnotu primárního klíče v INSERTu, necháme jí defaultně nastavit. Aktuální hodnotu sekvence dostaneme pomocí funkce nextval().
 CREATE TABLE tabulka (
   id_tabulka int NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_tabulka'),
   ...,
  PRIMARY KEY (id_tabulka));

* v SQL kódu vygenerovaném DB Designerem (v módu MySQL) je nutné výče uvedené dopsat pro každou tabulku.

* dále, DB Designer ignoruje v módu MySQL referenční integrity, opět je nutné je dopsat přímo do vygenerované SQL kódu pomocí REFERENCES

 CREATE TABLE tabulka (
   id_tabulka int NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_tabulka'),
   ...,
   id_referencovana tabulka int REFERENCES referencovanatabulka
   ...,
  PRIMARY KEY (id_tabulka));

Úpravy nutné pro úspěšné vytvoření databáze - MicroOLAP Designer

* pro primární klíče nepoužívejte volbu autoincrement, ale sekvence

 • sekvence je možné buďto zadat klikacím způsobem nebo je v SQL klientu předpřipravit pomocí

CREATE SEQUENCE seq_tabulka;

 • defaultní hodnotu primátního klíče nastavte na nextval('seq_tabulka')

Ruční vytvoření databáze

* Pro úplnost - databázi lze vytvořit ručně, např. pomocí následujících dotazů

 • (ruční způsob má tu výhodu, že je vše vidět na jednom místě a nic není skryto za klikání myši)
 CREATE SEQUENCE seq_mistnost;
 CREATE TABLE mistnost (
   id_mistnost   int       NOT NULL DEFAULT nextval('seq_mistnost'),
   nazev      varchar(32)   NOT NULL UNIQUE,
   PRIMARY KEY (id_mistnost));
 CREATE SEQUENCE seq_senzor;
 CREATE TABLE senzor (
   id_senzor    int       NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_senzor'),
   nazev      varchar(64)   NOT NULL UNIQUE,
   popis      text,
   id_mistnost   int       REFERENCES mistnost ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
   PRIMARY KEY (id_senzor));
 CREATE SEQUENCE seq_velicina;
 CREATE TABLE velicina (
   id_velicina   int       NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_velicina'),
   nazev      varchar(64)   NOT NULL UNIQUE,
   znacka     varchar(10)   NOT NULL,
   jednotka    varchar(10),
   PRIMARY KEY (id_velicina));
 CREATE TABLE velicinasenzor (
   id_velicina   int       NOT NULL REFERENCES velicina ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
   id_senzor    int       NOT NULL REFERENCES senzor  ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
   PRIMARY KEY (id_velicina,id_senzor));
 CREATE TABLE mereni (
   id_velicina   int       NOT NULL REFERENCES velicina ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
   id_senzor    int       NOT NULL REFERENCES senzor ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
   cas       timestamp    NOT NULL DEFAULT now(),
   hodnota     float      NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id_velicina,id_senzor,cas));
 CREATE SEQUENCE seq_podminka;
 CREATE TABLE podminka (
   id_podminka   int       NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_podminka'),
   id_velicina   int       NOT NULL REFERENCES velicina ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
   id_senzor    int       NOT NULL REFERENCES senzor  ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
   nazev      varchar(64)   NOT NULL UNIQUE,
   poznamka    text,
   prahovahodnota float      NOT NULL,
   typ       char      CHECK (typ IN ('>','<')),
   PRIMARY KEY (id_podminka));
 CREATE SEQUENCE seq_akce;
 CREATE TABLE akce (
   id_akce     int       NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_akce'),
   nazev      varchar(64)   NOT NULL UNIQUE,
   PRIMARY KEY (id_akce));
 CREATE SEQUENCE seq_pravidlo;
 CREATE TABLE pravidlo (
   id_pravidlo   int       NOT NULL UNIQUE DEFAULT nextval('seq_pravidlo'),
   nazev      varchar(64)   NOT NULL UNIQUE,
   poznamka    text,
   id_akce     int       NOT NULL REFERENCES akce ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
   PRIMARY KEY (id_pravidlo));   
 CREATE TABLE pravidlopodminka (
   id_pravidlo   int       NOT NULL REFERENCES pravidlo ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
   id_podminka   int       NOT NULL REFERENCES podminka ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
   PRIMARY KEY (id_pravidlo, id_podminka));
 INSERT INTO senzor (nazev,popis) VALUES ('S1','Meterologický senzor na střeše');
 INSERT INTO senzor (nazev,popis) VALUES ('M1T','Teploměr v místnosti M1');
 INSERT INTO velicina (nazev,znacka,jednotka) VALUES ('teplota','t','C');
 INSERT INTO velicina (nazev,znacka,jednotka) VALUES ('vítr','v','m/s');
 INSERT INTO mistnost(nazev) VALUES ('M1');
courses/a5m33izs/cviceni/07.txt · Last modified: 2018/02/20 08:44 (external edit)