Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Laboratorní úlohy

Manuály k přístrojům

Informovaný souhlas

Podklady k laboratorním úlohám

Pro ultrazvuková měření můžete využít následující obrázky z anatomického atlasu Rohen, Johannes W., Yokochi, Chihiri: Anatómia človeka. Osveta, Martin, 1991. [ROH91]

Řez stehnem, pro UZ sledování průřezu paže nebo stehna Řez ledvinou a poloha ledvin a močových cest u muže Řez trupem v úrovni ledvin, poloha ledvin a dalších orgánů v trupu Řez trupem, 1. strana - porovnání anatomického obrazu a obrazu z CT Řez trupem, 2. strana - porovnání anatomického obrazu a obrazu z CT Srdce, poloha a schéma srdce a velkých cév v hrudníku CT oblasti pánve

courses/bam31let/laboratorni_ulohy.txt · Last modified: 2020/12/07 09:44 by xhavlikj