Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BAM31LET Lékařská technika

Aktuality

Jan Havlík 2020/12/09 11:35

Otázky ke zkoušce: otazky.pdf

Jan Havlík 2020/11/24 12:21

Program pro zbytek kalendářního roku 2020:

 • 1. 12. 2020 přednáška Zesilovače biologických signálů (online MS Teams)
 • 8. 12. 2020 úvod do laboratorních měření (online MS Teams)
 • 15. 12. 2020 prezentace semestrálních projektů (online MS Teams)

Jan Havlík 2020/10/27 15:10

Zadání semestrálních úloh je uvedeno nahoře na stránce cvičení.

Jan Havlík 2020/10/26 11:05

V úterý 27. 10. 2020 bude od 9:15 do 10:45 pokračovat online komentář k semestrálním projektům.

Jan Havlík 2020/10/13 09:24

V úterý 20. 10. 2020 od 9:15 do 10:45 hod. proběhne online (MS Teams) úvodní komentář k semestrálním projektům.

Jan Havlík 2020/09/18 11:51

Webové stránky předmětu BAM31LET Lékařská technika obsahují aktualizované údaje pro zimní semestr 2020/2021.

Aktuální informace k průběhu výuky v zimním semestru 2020/2021 s ohledem na pandemii COVID-19:

V případě, že bude probíhat prezenční výuka, budou probíhat jen cvičení (projektová výuka a laboratorní měření), a to i v době přednášek a tak dlouho, dokud neproběhne všech 14 (resp. tento semestr 13) plánovaných cvičení. Pokud přejde výuka do online formy, budou probíhat naopak jen přednášky a konzultace projektů. Pokud se výuka vrátí zpět do prezenční formy a nebudou ještě realizována všechna plánovaná cvičení, tato opět okamžitě začnou probíhat.

Cílem opatření je, aby pokud to je možné, byla realizována projektová cvičení a laboratorní měření, a v době, kdy to nejde, probíhaly alespoň distanční přednášky.

Program semestru

Program semestru včetně přednáškových materiálů a podkladů ke cvičení najdete v příslušných sekcích Přednášky a Cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Nutné a postačující podmínky
 • získání zápočtu ze cvičení
 • úspěšné složení zkoušky (písemné i ústní části)
Podmínky získání zápočtu
 • účast na cvičeních (max. 3 absence, z toho max. jedna při laboratorních cvičeních)
 • prezentace a odevzdání samostatné práce
Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 100 b.

 • vypracování a prezentace samostatné práce – max. 10 b. diskuse postupu práce v 10. týdnu + max. 20 b. prezentace projektu ve 14. týdnu
 • písemná část zkoušky 55 b. (min. 50 % pro postup k ústní zkoušce)
 • ústní část zkoušky 15 b.
Klasifikační stupnice
 • 100 - 90 b. A (výborně)
 • 89 - 80 b. B (velmi dobře)
 • 79 - 70 b. C (dobře)
 • 69 - 60 b. D (uspokojivě)
 • 59 - 50 b. E (dostatečně)
 • méně než 50 b. F (nedostatečně)

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 11 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Literatura

 1. [ROZ06] Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
 2. [PEN04] Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
 3. [WEB07] Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
 4. [CAR00] Carr J. J., Brown, J. M.: Introduction to Biomedical Equipment Technology. Prentice Hall, 4th edition, 2000.
 5. [BRO06] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Medical Devices and Systems. CRC Press, 3 edition, 2006.
 6. [BRO061] Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook - Biomedical Engineering Fundamentals. CRC Press, 3 edition, 2006.
courses/bam31let/start.txt · Last modified: 2020/12/09 11:37 by xhavlikj