Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Hodnocení

 1. Účast cvičení z předmětu jsou povinná.
 2. Je nutné dokončit a odevzdat semestrální práce.
 3. Během semestru bude v rámci cvičení 60-ti minutový test znalostí studentů za 10 bodů. Vynechání testu v průběhu semestru znamená ztrátu 10 bodů bez náhrady.
 4. Nepodvádí se, viz. akademická pravidla, viz také pravidla v jiných předmětech.
 5. Implementace semestrální práce musí být v ANSI C++.
 6. Dokumentace semestrálních úloh je nutnost, komentáře k zdrojovým kódům přednostně v anglickém jazyce.
 7. Zápočet nelze získat bez dokončení a odevzdání semestrální úloh.
 8. Studenti se aktivně účastní konzultací, které slouží přednostně k semestrálním úlohám.
 9. Předmět je zakončen ústní zkouškou, termín po vzájemné dohodě.

Bodové hodnocení

 1. 40 bodů - vlastní implementace semestrální práce skládající se ze 4 úloh (každá 10 bodů), funkčnost a kompletnost
 2. 10 bodů - písemný test zhruba v 10. týdnu semestru
 3. 10 bodů - zkouška - prezentace 2 článků (ze třech vybraných a schválených odborných článků zabývající se tématikou syntézy obrazu)
 4. 30 bodů - písemná část zkoušky
 5. 10 bodů - ústní část zkoušky

Školní rok 2020/21:

Test 10. týden:

 1. Milec 5B
 2. Nechanský 9B
 3. Schiller 5B
 4. Szabo 4B
 5. Tomas 8B

Zkouška

Zkouška je povinná, je uskutečněna písemnou a ústní formou a skládá se ze tří (program OI) částí. První částí je písemná: vypracování textu odpovědi z deseti zákládních jednoduchých otázek předmetu a je nutné zodpovědět korektně. Druhá část ústní - zodpovězení dvou otázek ze seznamu, který bude k dispozici v 14. týdnu semestru podle rozsahu uskutečněné výuky na webových stránkách předmětu. K této ústní části bude nicméně písemná příprava. Tento seznam je uveden zde ve formátu PDF (aktualizace provedena k 5. prosinci 2021).

Třetí část se skládá ze samostudia tří odborných článků. Student si najde podle svého zájmu tři články (pro rok 2020/21 pouze 2 články) relevantních k předmětu (pouze články, které se primárně nezabývají geometrickým vyhledáváním jako předmět DPG), a to buď z konference Eurographics, EGSR nebo SIGGRAPH a ty do 11. ledna 2021 nahlásit e-mailem přednášejícímu ke schválení. Součástí zkoušky je diskuze dvou z těchto tří článků, výběr článku provede zkoušející během zkoušky. Články lze stáhnout při přístupu z počítačů ve škole z portálu ACM nebo Elsevier, viz. Knihovní zdroje popřípadě z jiných zdrojů, například Ke-Sen Huang's Home Page nebo Home page of Tim Rowley.

Po dohodě dne 4.ledna 2021 je možné také místo výběru svých 3 článku (pro rok 2020/21 pouze 2 články) nastudovat tyto zdroje, které jsou uvedeny v přednáškách:

 1. Přehled Cerezo et al. PDF.
 2. Úvodní článek do MC by Teraneju PDF
 3. Fresnel Reflection PDF

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 až 89 velmi dobře
C 70 až 79 dobře
D 60 až 69 uspokojivě
E 50 až 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Detaily k odevzdání prací

Cvičení budou realizovány formou 4 úloh s implementací C++.

Implementace projektu se předpokládá v C++.

Projekt se 4 úlohami je nutné po dokončení nahrát na server, zabalený v archivu typu ZIP (program Winzip).

Adresářová struktura projektu jedné úlohy:

 1. project … hlavní adresář projektu
 2. project/exe … spustitelný kód
 3. project/bat … alespoň tři dávkové soubory pro spuštění programu (bez parametrů)
 4. project/data … data nutná pro spuštění ukázek programu, pokud možno malého rozsahu, jsou-li nutná
 5. project/src … zdrojové kódy projektu
 6. project/report.docx … stručný popis projektu včetně jmen a kontaktu na řešitele projektu a názvu projektu, datum
 7. project/README.txt … stručný popis projektu včetně jmen a kontaktu na řešitele projektu a názvu projektu, datum


Dokumentace zdrojových programů nejlépe pomocí programu DOXYGEN či jinou formou vhodných komentářů podle upřesnění zadavatele semestrální práce. Dokumentace zdrojových souborů včetně hlavičkových souborů a report je nutná podmínka pro odevzdání semestrální práce.

courses/b4m39rso/classification/start.txt · Last modified: 2021/01/05 14:14 by havravla