Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Cvičení

 1. Úvod a přehled. Seznámení se zadáním projektů.
 2. Odpadá (pondělí 28.září 2020), viz. harmonogram školního roku
 3. Optické klamy.
 4. Konzultace k první úloze - vzorkování BRDF.
 5. Samostatná práce, konzultace volitelně.
 6. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 1 - vzorkování BRDF.
 7. Konzultace k druhé úloze - vzorkování EM.
 8. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 2 - vzorkování EM.
 9. Konzultace k třetí úloze EM+BRDF - multiple importance sampling (MIS).
 10. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 3 - MIS.
 11. Samostatná práce a volitelně konzultace.
 12. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 4 - Path tracing (sledování cest).
 13. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.
 14. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.

harmonogram školního roku

Materiál pro první cvičení:

1) Článek of BRDF
2) Iniciální zdrojový kód C++

Materiál pro druhé cvičení:

1) EM Probes na stránce Paula Debeveca
2) EM Probes v “HDR raw” formátu, to jest bez RLE comprese
3) Text PDF jak to je zařízeno v PBRT verze 1.0
4) Zdrojový kód v C++ pro PBRT verze 1.0 ZIP
5) Physically based rendering kniha, verze 3, kapitola 14.6.5 (kratší verze ve verzi knihy 2, kapitola 12.5)

HDR prohlížeč:
PFSVIEWER MS incomplete
PFSTOOLS/VIEWER MS CYGWIN
MS HDR Viewer
Linux: apt-get pfstools pfsview nebo PFSTOOLS
Linux použití: pview image.hdr

courses/b4m39rso/tutorials/start.txt · Last modified: 2020/10/26 18:59 by havravla