Warning
This page is located in archive.

Tento předmět je vyučován na katedře počítačové grafiky a interakce.

Cvičení

 1. Úvod a přehled. Seznámení se zadáním projektů.
 2. Odpadá (pondělí 28.září 2020), viz. harmonogram školního roku
 3. Optické klamy.
 4. Konzultace k první úloze - vzorkování BRDF.
 5. Samostatná práce, konzultace volitelně.
 6. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 1 - vzorkování BRDF.
 7. Konzultace k druhé úloze - vzorkování EM.
 8. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 2 - vzorkování EM.
 9. Konzultace k třetí úloze EM+BRDF - multiple importance sampling (MIS).
 10. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 3 - MIS.
 11. Samostatná práce a volitelně konzultace.
 12. Povinná konzultace. Odevzdání zprávy č. 4 - Path tracing (sledování cest).
 13. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.
 14. Samostatná práce. Pozdní odevzdání a konzultace.

harmonogram školního roku

Materiál pro první cvičení:

1) Článek of BRDF
2) Iniciální zdrojový kód C++

Materiál pro druhé cvičení:

1) EM Probes na stránce Paula Debeveca
2) EM Probes v “HDR raw” formátu, to jest bez RLE comprese
3) Text PDF jak to je zařízeno v PBRT verze 1.0
4) Zdrojový kód v C++ pro PBRT verze 1.0 ZIP
5) Physically based rendering kniha, verze 3, kapitola 14.6.5 (kratší verze ve verzi knihy 2, kapitola 12.5)

HDR prohlížeč:
PFSVIEWER MS incomplete
PFSTOOLS/VIEWER MS CYGWIN
MS HDR Viewer
Linux: apt-get pfstools pfsview nebo PFSTOOLS
Linux použití: pview image.hdr

courses/b4m39rso/tutorials/start.txt · Last modified: 2020/10/26 18:59 by havravla