Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0M33BDT – Technologie pro velká data

Kvůli platným opatřením ČVUT se výuka do odvolání koná distančně. Počínaje 2. týdnem se učí přes fakultní skupiny MS Teams. Používáme skupinu B0M33BDT+BE0M33BDT.
Aktuální informace: Opravný praktický test proběhne 13. 1. od 9:15 online formou. Zadání testu v řádném termínu (6. 1.) s ukázkovým řešením najdete na konci sekce Zápočet. Informace ke zkouškám najdete v sekci Zkouška.

Důležité odkazy

Prerekvizity

Pro absolvování předmětu je potřeba umět aspoň na základní úrovni:

 • Linux (manipulace se soubory a adresáři, orientace v adresářové struktuře)
 • SQL (vytvoření tabulky, jednoduchý SELECT, agregační SELECT, JOIN)
 • Python
  • typy list, tuple, dict, set
  • manipulace s textovými řetězci
  • flow control (if, while, for)
  • definice funkce (def), lambda funkce
 • základní regulární výrazy

Doporučujeme si nosit vlastní notebook, který se dokáže připojit na internet. Je potřeba mít aplikace na SCP připojení (např. WinSCP) a na SSH připojení (např. PuTTY). Hodí se i inteligentní textový editor pro psaní skriptů v Pythonu a SQL (Notepad++, PSPad apod.).

Rozvrh

Výuka probíhá vždy ve středu. Prezenční výuka byla plánována do budovy na Karlově náměstí. Po dobu distanční výuky budou odkazy na online výuku uváděny u příslušného týdne.

 • lichý týden (L):
  • pouze přednáška 9:15–10:45, místnost KN:E-127
 • sudý týden, varianta A (S-A):
  • přednáška 9:15–10:45, místnost KN:E-127
  • cvičení 2 paralelky 11:00–12:30 a 12:45–14:15, místnost KN:E-307
 • sudý týden, varianta B (S-B):
  • supercvičení 2 paralelky 9:15-11:30 a 12:00-14:15 KN:E-307

První týden semestru je lichý, dále viz níže. Rozdělení do paralelek na cvičení a supercvičení si při distanční výuce zvolí každý sám. V případě prezenční výuky je jediným omezením kapacita místnosti na cvičení (22 míst, ostatní pak musí sedět vedle, na židli bez stolečku nebo se k někomu vmáčknout).

Sylabus a plán semestru

Domácí úkol

V tomto semestru je zadán jediný domácí úkol, za který můžete získat max. 10 bodů. Termín odevzdání je nejpozději o půlnoci z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021. Máte-li dotazy, napište e-mail.

Klasifikační požadavky (zápočet, zkouška)

Zápočet

Lze jej získat jedním ze dvou způsobů (navzájem se nevylučují):

 • Vypracování zápočtové úlohy aspoň za 25 bodů (max. 50 bodů).
  • zpracování samostatné analýzy velkého datového souboru –- zadání pro analýzu dohodne student s pověřeným vyučujícím (Sergii Stamenov)
  • dokumentace postupu a sepsání závěrečné zprávy (cca 10 stran)
 • Zisk aspoň 25 bodů z 50 možných za průběžný test, domácí úkol a praktický test.
  • za test z teorie na konci semestru lze získat max. 10 bodů
  • v závěrečném praktickém testu lze získat max. 30 bodů
  • za domácí úkol lze získat max. 10 bodů
  • granularita hodnocení ve všech disciplínách jsou půlbody

Test z teorie i praktický test proběhly online formou v rámci posledního supercvičení (6. 1.) Pro oba testy byl vytvořen channel s meetingem v obvyklé skupině MS Teams.

Opravný praktický test proběhne formou online ve středu 13. 1. od 9:15. Bude pro něj vytvořen samostatný kanál v MS Teams.

Zkouška

Proběhne formou osobního pohovoru s některým přednášejícím na teoretická témata přednesená během semestru. Počet bodů získaných pro zápočet má vliv na známku u zkoušky.

Termíny zkoušek jsou již vypsány v KOSu:

 • 20. 1. od 10 a od 13 hodin
 • 22. 1. od 10 hodin
 • 27. 1. od 10 hodin
 • 29. 1. od 10 hodin

Každý termín se dělí na tři časové sloty po 20 minutách, do každého slotu se mohou zapsat 3-4 studenti (počet se řídí počtem zkoušejících, kteří jsou v daný čas k dispozici).

Pozor, změna místa! Zkouška proběhne v hlavní budově firmy Profinit, Praha 6, Tychonova 2.

 • Nahlašte se dole u vchodu v recepci.
 • Do prostor Profinitu doražte prosím ne dříve než 5 minut před začátkem termínu (kvůli prevenci shlukování lidí). Ihned po absolvování zkoušky prostory opusťte.
 • Nezapomeňte si osobní průkaz s fotografií.
 • V celé budově je třeba nosit roušky nebo si zakrývat ústa a nos jiným vhodným způsobem.

Kontakt

Literatura

Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition, by Tom White

courses/b0m33bdt/start.txt · Last modified: 2021/01/12 13:23 by hucinjan