Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0M33BDT – Technologie pro velká data

Důležité odkazy

Prerekvizity

Pro absolvování předmětu je potřeba umět aspoň na základní úrovni:

 • Linux (manipulace se soubory a adresáři, orientace v adresářové struktuře)
 • SQL (vytvoření tabulky, jednoduchý SELECT, agregační SELECT, JOIN)
 • Python
  • typy list, tuple, dict, set
  • manipulace s textovými řetězci
  • flow control (if, while, for)
  • definice funkce (def), lambda funkce
 • základní regulární výrazy

Doporučujeme si nosit vlastní notebook, který se dokáže připojit na internet. Je potřeba mít aplikace na SCP připojení (např. WinSCP) a na SSH připojení (např. PuTTY). Hodí se i inteligentní textový editor pro psaní skriptů v Pythonu a SQL (Notepad++, PSPad apod.).

Rozvrh

Výuka probíhá vždy ve středu v budově na Karlově náměstí.

 • lichý týden (L):
  • pouze přednáška 9:15–10:45, místnost KN:E-127
 • sudý týden, varianta A (S-A):
  • přednáška 9:15–10:45, místnost KN:E-127
  • cvičení 2 paralelky 11:00–12:30 a 12:45–14:15, místnost KN:E-307
 • sudý týden, varianta B (S-B):
  • supercvičení 2 paralelky 9:15-11:30 a 12:00-14:15 KN:E-307

První týden semestru je lichý, dále viz níže. Rozdělení do paralelek na cvičení a supercvičení je věcí vaší dohody. Kapacita místnosti na cvičení je 22 míst, ostatní pak musí sedět vedle, na židli bez stolečku nebo se k někomu vmáčknout. V minulých letech bylo na první paralelce přeplněno a na druhé relativně volno.

Sylabus a plán semestru

 • 1. týden (L, 25. 9.): Organizace přednášek, klasifikační požadavky. Motivace, přehled, aplikace. ( PDF )
 • 2. týden (S-A, 2. 10.):
  • přednáška – Hadoop, architektura clusteru. ( PDF)
  • cvičení – první kroky na clusteru; nutno si předem vyřídit přístup na Metacentrum, viz výše.
 • 3. týden (L, 9. 10.): Úvod do technologií. ( PDF, Python notebook)
 • 4. týden (S-B, 16. 10.): Supercvičení – technologické prerekvizity (Linux + Python + SQL). ( PDF)
 • 5. týden (L, 23. 10.): Storage (HDFS, Hive, Impala). ( PDF)
 • 6. týden (S-B, 30. 10.): Supercvičení – HDFS, Hive. ( PDF)
 • 7. týden (L, 6. 11.): Map-reduce paradigma a implementace. (PDF)
 • 8. týden (S-A, 13. 11.): Spark RDD (přednáška i následné cvičení), PDF, kód příkladů. Na začátku cvičení pro každou skupinu proběhne krátký písemný test z teorie od 1. do 7. týdne včetně (10 otázek, 15 minut).
 • 9. týden (L, 20. 11.): Spark SQL: PDF, kód příkladů.
 • 10. týden (S-B, 27. 11.): Supercvičení – Spark: PDF. Na začátku cvičení pro každou skupinu je náhradní termín testu z teorie od 1. do 8. týdne včetně (10 otázek, 15 minut). Vztahuje se jen na ty, kdo neabsolvovali test 13. 11.
 • 11. týden (L, 4. 12.): Bigdatové architektury. (PDF)
 • 12. týden (S-A, 11. 12.): Další bigdatové technologie (přednáška i následné cvičení), PDF
 • 13. týden (L, 18. 12.): Big Data Science PDF.
 • 14. týden (S-B, 8. 1.): Zápočtový test – pokyny viz níže.

Domácí úkoly

Klasifikační požadavky (zápočet, zkouška)

Zápočet je možné získat jedním ze dvou způsobů (navzájem se nevylučují):

 • Vypracování zápočtové úlohy aspoň za 25 bodů (max. 50 bodů).
  • zpracování samostatné analýzy velkého datového souboru –- zadání pro analýzu dohodne student s pověřeným vyučujícím (Sergii Stamenov)
  • dokumentace postupu a sepsání závěrečné zprávy (cca 10 stran)
 • Zisk aspoň 25 bodů z 50 možných za průběžný test, domácí úkoly a zápočtový test.
  • během semestru proběhne test z teorie, lze z něj získat max. 10 bodů
  • v závěrečném praktickém testu lze získat max. 30 bodů
  • za každý z domácích úkolů lze získat max. 5 bodů
  • granularita hodnocení ve všech disciplínách jsou půlbody

Zápočtový test proběhl ve středu 8. 1. Aktuální náhradní termín je 15. 1. od 9.15 v E-307.
Obsahem testu budou praktické úlohy na zpracování dat pomocí Hadoopu a jeho technologií. Každý pracuje samostatně, ale je povoleno používat vlastní i internetové podklady: zápisky, vzorové kódy z přednášek i cvičení, Google, Stack Overflow apod.

Zkouška proběhne formou pohovoru s přednášejícím na teoretická témata přednesená během semestru. Počet bodů získaných pro zápočet má vliv na známku u zkoušky.

Kontakt

Literatura

Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition, by Tom White

courses/b0m33bdt/start.txt · Last modified: 2020/01/14 07:42 by hucinjan