Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Odkazy

Body pro zápočet

 • Průběžné bodování najdete v této tabulce.

Fórum

 • Pro komunikaci se studenty jsme se letos rozhodli využít nově zřízené školní fórum.

Repozitář s úlohami z cvičení

Rozvrh

Rozvrh je komplikovanější, popíšu ho podrobně.

Lichý týden

 • přednáška středa: 9:15-10:45 KN:E-127

Sudý týden varianta A

 • přednáška středa: 9:15-10:45 KN:E-127
 • cvičení středa 2 paralelky
  • 11:00-12:30 KN:E-307
  • 12:45-14:15 KN:E-307

Sudý týden varianta B

 • supercvičení 2 paralelky
  • 9:15-11:30
  • 12:00-14:15 KN:E-307

Rozvrh po týdnech

St 3.10.2018 Sudý týden varianta A

Přednáška: Architektura clusteru - Hadoop

 • HW, Hadoop, cluster, HDFS
 • distribuce dat a výkonu
 • Cloudera, Hortonworks a ostatní
 • Správa zdrojů, YARN

Cvičení: První kroky na clusteru

St 10.10.2018 Lichý týden

Přednáška: Úvodní přednáška

 • Stručný průlet kurzem, na co se těšit?
 • Organizace, za co zápočet?
 • Co jsou big data a kde se tu vzala?
 • Aplikace Big Data technologií v průmyslu.
 • Vztah Big Dat a Data Science
 • Co děláme na Big Datech v Profinitu?

St 17.10.2018 Sudý týden, varianta B

Supercvičení: Velké opakování, aneb co všechno potřebujeme znát

 • Linuxové nástroje pro proudové zpracování dat
 • SQL - velké souhrnné opakování
 • Python - základní seznámení s jazykem
 • HDFS

St 24.10.2018 Lichý týden

Přednáška Storage

 • Unordered List Item* HDFS, formáty ukládání dat, komprese dat
 • Hive a Impala
 • Externí a managed tabulky
 • Partitioning, bucketing
 • Indexy
 • Úvod do HBase

St 31.10.2018 Sudý týden, varianta B

Supercvičení: Hive

 • externí a interní tabulky
 • create database/table
 • stored as textfile/parquet

St 7.11.2018 Lichý týden

Přednáška Map+reduce - paradigma a implementace

 • Historie paraleleních výpočtů / functionální framework
 • Distribuce výpočtu mezi nody
 • Fáze výpočtu: map - combine - reduce
 • Schémata algoritmů pro map-reduce
 • Aplikace MapReduce
 • Alternativy k MapReduce

St 14.11.2018 Sudý týden, varianta A

Přednáška Spark RDD

 • Architektura Apache Spark
 • Spark vs. map-reduce
 • RDD, Job, Task, Executor
 • Transformace vs. Akce
 • Spuštění, konfigurace, příklady

Cvičení: Spark Map-Reduce

St 21.11.2018 Lichý týden

Přednáška Spark SQL a Spark Streaming

 • Spark SQL, sqlContext a DataFrame
 • Spark Streaming
 • Sprak GraphX
 • Spark ML

St 28.11.2018 Sudý týden, varianta B

Supercvičení: Spark SQL

St 5.12.2018 Lichý týden

Přednáška Big Datové Architektury

 • kontext DWH,
 • data lake,
 • transformace dat (ETL)
 • reporting
 • typické architektury Big Data řešení

St 12.12.2018 Sudý týden, varianta A

Přednáška Stream Processing + Kafka

 • Architektura proudového zpracování
 • Messaging processor - Apache Kafka
 • Stream processor - Spark Streaming
 • HBase

Cvičení: Stream Processing + Kafka

 • Druhý malý zápočtový test (nahrazeno DC)

St 19.12.2018 Lichý týden

Přednáška Big Data Science

 • Co je Data Science?
 • Metodika DS Projektu
 • Role Big Dat v DS
 • Modelování podobností a vztahů
 • Case Study: Detekce Online Fraudu

St 9.1.2018

Velký zápočtový test

Podmínky pro zápočet a zkoušku

Dvě možnosti pro zápočet – můžete si vybrat

1. Vypracování zápočtové úlohy

 • zpracování samostatné analýzy velkého datového souboru - je možné přijít s vlastním zadáním
 • zodpovězení předepsaných a vlastních analytických otázek
 • výkonnostní měření v závislosti na velikosti vstupu
 • dokumentace postupu a sepsání závěrečné zprávy (cca 10 stran)
 • odevzdání dokumentovaných zdrojových kódů – github
 • klasifikační kritéria:
  • Analytické výstupy - zodpovězení otázek – 40%
  • Programátorské postupy a kvalita kódu – 30%
  • Analytická zpráva a kvalita textu – 30%
 • Návrhy témat: a4m33bdt-ulohy.pdf

2. Splnění zápočtového testu

 • během semestru proběhne 1-2 testy z teorie hodnocené 10 body
 • závěrečný praktický test bude hodnocen 30 body
 • pro absolvování je třeba dosáhnout 50% bodů

Ústní zkouška

 • ústní zkoušení z teorie s krátkou písemnou přípravou
 • Výsledná známka vznikne jako součet bodů ze zápočtu a ze zkoušky
 • Bodovací stupnice viz klasifikační řád fakulty

Literatura

Hadoop: The Definitive Guide, 4th Edition, by Tom White

courses/b0m33bdt/start.txt · Last modified: 2019/01/09 16:26 by pascepet