Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu (A0M33KAJ, B0B39KAJ)

Tato stránka je oficiálním rozcestníkem předmětu.

V dobách karantény

Předmět má standardní délku; o jednu přednášku jsme přišli v březnu, ale dostaneme ji zpět namísto zrušeného Rektorského dne.

  • Test
    • Online, bez bodů.

Přednášky a cvičení

Důležité osoby

Další odkazy

Ostatní

courses/b0b39kaj/start.txt · Last modified: 2020/05/20 21:28 by zaraondr