Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Vybrané projekty 14/15 LS

(odevzdané studenty v semestru LS 2014-2015 a hodnocené známkou “A”)

Všechny projekty jsou uvedeny se jménem studenta a oborem jeho studia, screenshotem a krátkým popiskem. Jde o původní práci studentů, všechny m-soubory jsou zkompilovány do p-souborů, projekty jsou spustitelné. Všechny práce jsou zveřejněny se souhlasem autorů.

Upozornění: Projekty jsou kompatibilní s verzí Matlabu R2014b. Ve starších verzích mohou nastat problémy kvůli novému grafickému jádru Matlabu!

Steganografický nástroj

Tomáš Dlask

2. ročník, OI

Popis: Program umožňuje zakódovat data (konkrétně textovou zprávu nebo obrázek) do obrázku, aniž by bylo poznat, že takovou informaci obsahuje. Především skrývání obrázků je značně propracováno, nabízí mnoho variability a omezuje možnost detekce. Detailní popis principu je přiložen k programu.

Stažení: ZDE

Mandelbrotova množina

Martin Šedivý

5. ročník, OI

Popis: Nástroj pro zobrazování Mandelbrotovy množiny. Umožňuje uživateli přiblížení a oddálení pohledu, nastavení počtu iterací výpočtu bodů množiny a výběr ze sady mapování barev. V aplikace je dále možné zobrazit průběh výpočtu vybraného bodu komplexní roviny prostřednictvím krátké animace.

Stažení: ZDE

MATLAB 2048

Krištof Pučejdl

3. ročník, KyR

Popis: Logic game based on the original 2048 game by Gabriele Cirulli. Both your progress and score are saved automatically when you exit the game and it's loaded on next game launch. The game keeps the highest score ever achieved unless you delete it by clikcing on high score button (which turns into red 'Delete' button on hover). 2048 is the primary goal but you can choose to continue up to… well, that's a secret :) There is a complimentary message screen with each new (higher) block you achieve. By pressing 'S' key, you can take a screenshot of the game that automatically saves as a JPEG in your default Matlab folder with timestamp in it's name.

Stažení: ZDE

Simulace AD převodníku

Matěj Jirka

1. ročník, OI

Popis: Simuluje 3-fázový střídavý proud a napětí, do kterého zanese chybu. Simuluje vzorkování AD převodníkem a nakonec vypočte různé velikosti napětí, proudů, výkonů a účiník a jejich relativní chybu oproti referenční hodnotě. Skoro všechny parametry jsou nastavitelné.

Stažení: ZDE

Editor fotografií

Anastasiya Rakitina

4. ročník, KME

Popis: program umožňuje načtení obrázku, základní úpravy (efekty Blurred, Noise, Contrast, Tile, Swirl a Grey) a uložení editovaného obrázku.

Stažení: ZDE

Odečítání GPS souřadnic z načteného segmentu mapy

Jan Grajciar

5. ročník, KME

Popis: Program opatří libovolný PrnScn mapy GPS souřadnicemi a nadmořskou výškou. Uživatel pak může do mapy vyznačovat body, úsečky nebo cesty, u kterých by rád znal jejich nadmořskou výšku, GPS souřadnice, vzdálenost mezi jednotlivými body, natočení úseček vzhledem k východu, atd. Na závěr si může uživatel data exportovat z MATLABu do textového souboru.

Stažení: ZDE

Lodě

Jiří Dolejš

1. ročník, KyR

Popis: Hra Lodě proti počítači. Po spuštění může hráč libovolně rozmístit své lodě na herní pole. Poté zvolí pozici na poli počítače, na kterou chce vystřelit. Pokud nezasáhne loď, hraje počítač. Ten střílí na náhodnou pozici, na kterou ještě nevystřelil. Hra končí potopením všech lodí hráče nebo počítače.

Stažení: ZDE

Rozložení náboje na ploše

Miroslav Domankuš

2. ročník, EEM

Popis: Program počíta iteračne rozloženie náboja na zadanej ploche. Náboje je možné zadávať myšou alebo náhodne. Zobrazujú sa polohy bodov alebo potenciál v každom bode.

Stažení: ZDE

Nonogram solver

Maxat Mansurov

2. ročník, OI

Popis: Projekt slouží k vyřešení barevných lušťovek (nonogramů). Program lze spustit dvěma způsoby:

a) zavolání funkce start(). Při použití této funkce všechny vstupní soubory(*.in) se musejí nacházet ve složce 'data'.

b) zavolání funkce nonogramSolver('/cesta/k/souboru.in'). Cesta ke vstupnímu souboru se do funkce předává jako argument.

Stažení: ZDE

Editor obrázků

Petr Pražák

4. ročník, KME

Popis: Program obsahující základní filtry pro úpravu obrázu, jako negativ, rozmazání sepia atd… Dále umožnuje i méně obvyklou funkci hledání hran.

Stažení: ZDE

Ray Tracing

Markéta Karaffová

4. ročník, OI

Popis: Raytracer pro vykreslování jednoduchých grafických scén.

Stažení: ZDE

Reversi

Jakub Begera

2. ročník, OI

Popis: Reverzi je desková hra pro dva hráče. Hráči na desku pokládají kameny tak, aby mezi právě položený kámen a jiný kámen své barvy uzavřeli souvislou řadu soupeřových kamenů; tyto kameny se potom otočí a stanou se kameny druhého hráče. Vítězí hráč, který po zaplnění desky na ní má více svých kamenů.

Stažení: ZDE

SSSnake

Rostislav Matoušek

5. ročník, KME

Popis: Jedná se o jednoduchou hru had. Šipkami ovládáme jeho pohyb, za úkol má sesbírat co nejvíce žlutých bodů a přitom se prodlužuje, nesmí však narazit sám do sebe, případně do stěn. V menu lze nastavit několik možností hry.

Stažení: ZDE

Stego E-D-A - Steganography Encoder / Decoder / Analyzer

Martin Adámek

5. ročník, OI

Popis: Stego E-D-A slouží pro šifrování textových zpráv do černobílých obrázků (tato technika se nazývá steganografie). Obsahuje tři části: Encoder pro zašifrování zprávy do obrázku, Decoder pro extrakci zašifrované zprávy z obrázku, a Analyzer pro experimentální analýzu obrázku (zjištění, zda obsahuje zprávu nebo ne). Encoder dále umožňuje náhled na histogram, který ukazuje kolik pixelů z původního obrázku zůstalo po zakódování dané zprávy nezměněných (černé px jsou původní). Analyzátor pracuje na základě extrakce tzv. SPAM features (viz PDF); pro skupinu obrázků nejprve extrahuje jednotlivé features, poté do nich zakóduje náhodnou zprávu a provede stejnou extrakci znovu. Na základě porovnání těchto dvou skupin sestaví koeficient, dle kterého rozhoduje.

Stažení: ZDE

Sudoku

Markéta Badalíková

4. ročník, OI

Popis: Hra umožňuje uživateli při vyplňování sudoku psát do políček poznámky a kontroluje, zda uživatel neudělal chybu. Je zde možnost náhodného výběru hry ze souborů obsahujících hry rozdělené podle obtížnosti nebo zadat vlastní hru.

Stažení: ZDE

courses/b0b17mtb/projects/chosen_projects/14_15_ls.txt · Last modified: 2019/02/17 22:16 by masekmi6