Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Program 2018/2019

Termín a místo cvičení:

Předmět B4M33DZO: místnost KN:E-230 v čase 14:30-16:00

Předmět A6M33ZMO: místnost KN:E-132 v čase 16:15-17:45

Cvičící

  • Radoslav Škoviera (radoslav.skoviera (at) cvut.cz)
  • Dominik Fiala (dominik.fiala (at) cvut.cz)
  • Júlia Škovierová (julia.skovierova (at) cvut.cz)
Týden Datum Téma Odevzdání Hodnocení
01 24.09.2019 Úvod do Matlabu
02 01.10.2019 Histogram, ekvalizace histogramu v obrázku, fit histogramu na vzor 15.10.2019 3 body
03 08.10.2019 pokračování
04 15.10.2019 Dynamické programování (DP), využití pro hledání cest v obrázku 28.10.2019 4 body
05 22.10.2019 pokračování
06 29.10.2019 High Dynamic Range (HDR) 11.11.2019 4 body
07 05.11.2019 pokračování
08 12.11.2019 Segmentace 2.12.2019 5 bodů
09 19.11.2019 pokračování
10 26.11.2019 pokračování
11 03.12.2019 Registrace 16.12.2019 4 body
12 10.12.2019 pokračování
13 17.12.2019 Restaurace obrazu 13.01.2020 4 body
14 07.01.2020 pokračování

Hodnocení úloh

Během semestru bude zadáno celkem 6 úloh. Za každou úlohu je možné získat 3–5 bodů v závislosti na její obtížnosti (viz tabulka výše). Celkem tedy lze získat maximálně 24 bodů.

Úlohy se odevzdávají do systému. Hodnocení probíhá automaticky. Body za úlohu jsou obvykle přiděleny v řádu jednotek až desítek sekund. Úlohu je možno odevzdat vícekrát, přičemž rozhodující jsou body získané za poslední odevzdanou verzi.

Získání zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je:

  • samostatné vypracování všech úloh,
  • získání nejméně 50 % maximálního počtu bodů ze cvičení, tedy nejméně 12 bodů.

Docházka na cvičení není povinná. Přesto však silně doporučujeme studentům na cvičení chodit. Docházku budeme také brát v potaz v případě problémů se získáním zápočtu.

Body ze cvičení tvoří 40 % známky z předmětu.

Pozdní odevzdání úloh, penalizace

Na vypracování každé úlohy mají studenti minimálně dva týdny (viz tabulka výše). Pozdní odevzdání úlohy je penalizováno podle následující tabulky:

Zpoždění Penalizace
0–24 hodin 10 %
1–3 dny 20 %
4–5 dnů 30 %
6–7 dnů 40 %
8 dnů a více 50 %

Přístup k řešení případů opisování

courses/b4m33dzo/labs/start.txt · Last modified: 2019/12/17 09:45 by skovirad