Warning
This page is located in archive.

A6M33ZMO – Zpracování medicínských obrazů

Upozornění týkající se obsahu a návaznosti předmětů

  • Předmět A6M33ZMO se již nevyučuje, řádní studenti tento předmět studovali naposledy ve školním roce 2018/2019.
  • Náhradou již nevyučovaného předmětu A6M33ZMO je předmět B4M33DZO (Digitální obraz) s velmi podobným obsahem.
  • Nový předmět BAM33ZMO není náhradou A6M33ZMO, přestože se jmenuje stejně (Zpracování medicínských obrazů). Jedná se o předmět, který navazuje na B4M33DZO a zaměřuje se na pokročilejší techniky zpracování obrazu s aplikacemi v lékařství a biologii.

Václav Hlaváč, garant předmětu B4M33DZO

Jan Kybic, garant předmětu BAM33ZMO

courses/a6m33zmo/start.txt · Last modified: 2020/09/14 12:33 by kybicjan