Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A6M33ZMO – Zpracování medicínských obrazů

Přednáška s ohledem na žádanou racionalizaci slouží jak předmětům B4M33DZO Digitální obraz (BE4M33DZO v angličtině), tak i předmětu A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů. Na přednášku mohou také navštěvovat studenti doktorského předmětu XP33ZVD Základy počítačového vidění.

Informace pro studenty předmětu A6M33ZMO jsou na stránce předmětu B4M33DZO Digitální obraz.

Předmět většinou přednáším anglicky s ohledem na pravidlo FEL ČVUT v magisterském studiu, kdy se předmět přednáší anglicky, je-li v posluchárně alespoň jeden student nerozumějící česky. Stránky v angličtině včetně odkazů na anglické prezentace přednášek jsou zde. Když na přednášce nebudou studenti, kteří česky nerozumějí, bude přednáška v češtině.

courses/a6m33zmo/start.txt · Last modified: 2018/10/01 07:41 by hlavac