Warning
This page is located in archive.

Semestral Project

V rámci vaší semestralní práce utvoříte pracovní skupinu, která bude složena maximálně z 5ti studentů. Výstup této pracovní skupiny bude toto:

 1. Project Requirement
  • Motivation of the project
  • Requirements
  • Related UML Diagrams
  • RACI matrix
 2. Analysis
  • analyze requirement and previous architectures
 3. Design
  • Design documentations + Preliminary design + detail Design
 4. Architecture
  • Architect the system and try architectural styles
 5. Evaluation
  • Analyze the project architecture base on the Quality attributes and standard evaluation process.

Note Student je hodnocen individuálně a musí prokázat znalosti, z každé výše uvedené fáze. Ke kazde fazi je urcena zodpovedna osoba, ale fázi dodává celá skupina, tudíž se pro každou část hodnotí skupina jako celek.

ukazka.pdf

Schedule

DeadlineTasks
8th week exercise Documentation (PDF) uploaded to GIT
3 days before 9th week exercise Uploaded review to another team documentation (notes in their PDF) on your GIT
9th week exerciseProgress presentation
12th week exercise Documentation (PDF) + solution uploaded to GIT
3 days before 13th week exercise Uploaded review to another team documentation (notes in their PDF) on your GIT
13th week exercise Final presentation

!! Stredecni cviceni ma veskere deathline pro Milestone 2 posunuty o jeden tyden dopredu.

NOTE Váš cvicící musí být v době prvního odevzdání již přidát do týmu na vašem GITu

Požadavky

 1. SW je zanalyzován a na základě této analýzy vyvinut
 2. SW je v průběhu semestru verzovaný: https://gitlab.fel.cvut.cz/ - je tedy možné dohledat, kdo co dělal. Verzování probíhá pravidelně.
 3. Výsledný SW je nasazen v produkčním prostředí.
 4. Výsledný SW splňuje požadavky z analýzy.
 5. Výsledný SW používá vhodné návrhové vzory a vhodnou technologii.

Available SW

Teams

courses/b6b36nss/project/start.txt · Last modified: 2018/04/18 18:09 by hogentom