Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:virtualni_pracoviste [2011/03/10 11:46]
smutny
help:common:virtualni_pracoviste [2011/03/10 11:48]
smutny
Line 1: Line 1:
-==== Virtuální pracoviště ====+===== Virtuální pracoviště ​=====
  
  
Line 22: Line 22:
  
 Z windows lze pomoci aplikace Vzdalena plocha rovněž zpřístupnit místní prostředky počítače. Nastavení je v Options->​Local Resources->​More,​ a v Drives zvolit, které disky sdílet. ​ Z windows lze pomoci aplikace Vzdalena plocha rovněž zpřístupnit místní prostředky počítače. Nastavení je v Options->​Local Resources->​More,​ a v Drives zvolit, které disky sdílet. ​
 +
 +===== Rezervační systém =====
 +
 +Před použitím vituálního pracoviště je nutné provést jeho rezervaci v rezervačním systému. Rezervační systém je  přístupný z [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload|Odevzdávacího systému]] pomocí odkazu //​Rezervace//​ v pravém horním rohu stránky, popř. pomocí přímého odkazu [[https://​cw.felk.cvut.cz/​upload/​secure/​rezervace.phtml]].
 +
 +Protože vytvoření uživatelské session ve virtuálním pracovišti zabere nějaký čas, není možné se k pracovišti hlásit okamžitě po začátku rezervačního slotu, ale o cca 2 minuty později.  ​
 +
 +Pět minut před vypršením rezervovaného času systém zobrazí dialog upozorňující na automatický shutdown systému po uplynutí této doby. //V tomto čase proto doporučujeme provést uložení rozpracované práce na jiný počítač//,​ stav virtuálního počítače není automaticky obnovován a uživatel po nalogování vždy začíná s čistým diskem.
  
help/common/virtualni_pracoviste.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)