Warning
This page is located in archive.

This is an old revision of the document!


Virtuální pracoviště

Z Windows systémů lze na tato pracoviště přistupovat pomocí aplikace Vzdálená plocha, z UNIX-like systémů např. pomocí rdesktop.

Jako uživatelské jméno slouží fakultní username, jako heslo pak počáteční heslo do Novell sítě KN. Toto heslo lze zjistit na adrese https://service.felk.cvut.cz/heslo.

Na windows je nainstalován souborový manažer Altap Salamander, který obsahuje pluginy pro přenos souborů po síti (např. ftp a scp klient).

Při realizaci virtuálního pracoviště bylo částečně využito kódu ze systému vyvíjeného na Kateře řídící techniky FEL ČVUT.

rdesktop

  • Změna rozlišení: parametrem -g, např. -g 1024×768, -g 80% apod.
  • Zpřístupnění lokálního adresáře: parametrem -r disk:<sharename>=<path>, tedy například -r disk:share=/home/mojejmeno/skola/komari. Z virtuálních windows pak bude adresář komari pristupny jako \\tsclient\share.

vzdálená plocha

Z windows lze pomoci aplikace Vzdalena plocha rovněž zpřístupnit místní prostředky počítače. Nastavení je v Options→Local Resources→More, a v Drives zvolit, které disky sdílet.

help/common/virtualni_pracoviste.1299754012.txt.gz · Last modified: 2018/02/03 10:48 (external edit)