Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Prerekvizity

Prerekvizity

Předmět předpokládá solidní vstupní znalosti z oblastí analýzy elektrických obvodů, elektrických součástek a funkčních bloků elektrických obvodů, především pak z níže uvedených oblastí:

  1. Obvodové veličiny, základní prvky elektrických obvodů (R, L a C), základní zákony a postupy analýzy elektrických obvodů
  2. Stejnosměrný ustálený stav v RLC obvodech
  3. Přechodné děje v RLC obvodech se stejnosměrným buzením
  4. Harmonický ustálený stav v RLC obvodech, přenos obvodu, frekvenční charakteristiky
  5. Diody, bipolární a unipolární tranzistory - základní zapojení, tranzistory jako spínače a zesilovače
  6. Operační zesilovače - základní zapojení
  7. Základní prvky logických obvodů, sekvenční a kombinační logické obvody

Tato témata nebudou v rámci výuky Lékařské techniky probírána, budou jen stručně zmíněna v momentě jejich použití. Jejich znalost si lze doplnit například absolvováním předmětu B3B31EPO Elektronické prvky a obvody v zimním semestru, nebo samostudiem.

courses/bam31let/prerekvizity.txt · Last modified: 2018/10/02 10:16 by xhavlikj