Warning
This page is located in archive.

Přednášky

 1. Biologické signály, artefakty biologických signálů (2. 10. 2018)
  Biologické signály, artefakty biologických signálů
 2. Elektrody pro snímání biologických potenciálů (16. 10. 2018)
  Elektrody pro snímání biologických potenciálů
 3. Ultrazvukové diagnostické přístroje (23. 10. 2018)
  Ultrazvukové diagnostické přístroje
 4. Elektrokardiografie (30. 10. 2018)
  Elektrokardiografie
 5. Kardiostimulátory, defibrilátory (6. 11. 2018)
  Defibrilátory
  Kardiostimulátory
 6. Zesilovače biologických signálů (Zdeněk Horčík; 13. 11. 2018)
  Zesilovače biologických signálů
 7. Měření krevního tlaku (20. 11. 2018)
  Měření krevního tlaku
 8. Měření srdečního výdeje (27. 10. 2018)
  Měření srdečního výdeje
 9. Pulsní oxymetrie, pletysmografie (4. 12. 2018)
  Pulsní oxymetrie
 10. Elektroencefalografie, elektromyografie (11. 12. 2018)
  Elektroencefelagrafie
  Elektromyografie
 11. Spirometrie, měření tělesné teploty (18. 12. 2018)
  Spirometrie
  Měření tělesné teploty
 12. státní svátek (1. 1. 2019)
 13. Přístroje pro intenzivní medicínu (8. 1. 2019)
  Přístroje pro JIP

Program přednášek může doznat změn. Případné změny budou průběžně zveřejňovány.

courses/bam31let/prednasky.txt · Last modified: 2019/01/03 17:53 by xhavlikj