Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Odevzdávací systém (Brute) Diskusní fórum Popis předmětu na FEL Rozvrh na FEL


Plán přednášek ZS 2018/2019

Týden Datum Téma Průsvitky
1. 3.10. Pravidla hry. Základní rysy jazyka C++. pravidla 01
2. 10.10. Základní datové typy, deklarace, operátory a výrazy, příkazy. 02
3. 17.10. Strukturované datové typy, funkce, reference. 03
4. 24.10. Ukazatelé, dynamická alokace. 04
5. 31.10. Dynamika objektů. 05, Anim1, Anim2
6. 7.11. Přetěžování operátorů, RAII, speciální metody přetěžování. 06
7. 14.11. Dědičnost. Dynamicky vázané metody. 08
8. 21.11. Ošetření chyb, výjimky. Preprocesor. Řetězce. 9a 9b 9c
9. 28.11. Úvod do šablon, STL. 10a 10b
10. 5.12. Vlákna, paralelní běh, synchronizace. 11
11. 12.12. Extra 1 - Exception Safety. XX
12. 19.12. Extra 2 - Pratical Threading Performance YY, Naměřená data, Měřící kód
13. 2.1. Extra 3 - Best Practices. 12
14. 9.1. Test

—- Dříve byla přednášena i přednáška na téma “Práce s knihovnami”, ale tento semestr přednášena nebude a je nechaná pouze jako pomocný materiál.

Přednáška

kód

courses/b6b36pjc/prednasky/start.txt · Last modified: 2018/11/28 21:30 by richta