Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Datum Přednáška PDF-EN Přednáší
1. 3.10. Rastrová a vektorová grafika, rastrový obraz, rasterizace čar, typy čar.
Dostudujte si doma: rasterizace kružnice a elipsy.
line,
circle
2. 10.10. 3D geometry, transformations geometry JB
3. 17.10. Camera, projections, object representation geometry-cont. JB
4. 24.10. Šrafování a vyplňování oblastí vzorem fill
5. 31.10. Visibility algorithms visibility JB
6. 7.11. Visibility algorithms - part II visibility JB
7. 14.11. Light, surface reflectance models, shading light, reflectance,shading JB
8. 21.11. Light, surface reflectance models, shading - part II light, reflectance,shading JB
9. 28.11. Introduction to global illumination. Ray tracing. photorealism
ray tracing
JB
10. 5.12. Radiosity method radiosity JB
11. 12.12. A. Barvy, třísložková reprezentace spektra, barevné modely.
B. HDR, tone mapping
C. Rozptylování barev, práce s paletou
A. color
B. hdri
C. dithering
12. 19.12. Textures, texture mapping textures JB
13. 2.1. Ořezávání clipping
14. 9.1. Shadows in rasterization shadows JB

Přednášející:

Jiří Žára
JB Jiří Bittner
Martin Čadík
DS Daniel Sýkora
courses/b4m39apg/lectures/start.txt · Last modified: 2019/01/03 08:54 by zara